KTI szeminárium sorozat

2019.10.10. - 2019.10.10. 14:00 - 16:00

Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fszt. K11-12. terem

Az intézet gazdaságelméleti és gazdaságpolitikai szemináriumsorozata, melynek célja a publikálás előtt álló kutatási eredmények bemutatása és megvitatása.
Programszervező: Reizer Balázs
Következő előadások:

KTI szeminárium – Varga Júlia – 2019. október 10.

2019.10.10.2019.10.10.14:00 – 16:00

Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K11-12-es előadóterem

Foglalkozási mobilitás, foglalkozás-specifikus emberi tőke és iskolázottság Magyarországon 1998-2018
A KSH Munkaerő-felvételeinek 1998-2018. évi hullámaiból képzett egyéni szintű, panel adatbázison azt vizsgálom, hogy hogyan változott a foglalkozás-változtatása gyakorisága Magyarországon, milyen különbségek figyelhetők meg iskolázottság szerint, a mobilitás valószínűségében, irányában, és ez hogyan függhet össze az oktatási rendszer jellemzőivel.

KTI szeminárium / Kreif Noémi (University of Oxford) 10.14.

2019.10.14.2019.10.14.14:00 – 16:00

Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K013-14-es előadóterem

Kreif Noémi (Centre for Health Economics, University of Oxford)

An application of causal machine learning to explore heterogeneous treatment effects of social health insurance

Researchers evaluating social policies are often interested in identifying individuals who would benefit most from a particular policy. Recently proposed causal inference approaches that incorporate machine learning (ML) have the potential to help explore treatment effect heterogeneity in a flexible yet principled way. We contrast two such approaches in a study evaluating the effects of enrollment in social health insurance schemes on health care utilisation of Indonesian mothers.  First, we apply a double-machine learning (DML) approach where we estimate both the outcome regression and the propensity score flexibly using an ensemble ML approach. From the individual-level predictions of potential outcomes we calculate individual-level treatment effects and use a Random Forest (RF) procedure to identify the variables that predict these effects. We contrast this exploratory approach to an application of the Causal Forests method (Wager and Athey, 2018 JASA), which has been designed to directly estimate heterogeneous treatment effects, by modifying the standard RF algorithm to maximise the variance of the predicted treatment effects. In both analyses we find that the most important effect modifiers include educational status, age and household wealth. When reporting conditional average treatment effects (CATEs) for subgroups defined by these variables, the methods agree that less well-educated and younger mothers would benefit more from health insurance than well-educated and older ones. The CATEs reported by the Causal Forests have larger confidence intervals than those reported by the DML method, potentially due to the extra sample splitting step employed.

KTI szeminárium – Marc Kaufmann (CEU) 10.17.

2019.10.17.2019.10.17.14:00 – 16:00

Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K011-12-es előadóterem

Marc Kaufmann (CEU)
Excuse-Driven Present Bias
Abstract: In a laboratory experiment, we test the hypothesis that people behave in more present-biased ways when they can excuse such behavior. Specifically, whether they use the presence of risk to justify working less immediately, while not using it as a justification to work more immediately. In our designs, subjects choose whether they prefer doing tasks earlier or later. We randomize both whether a potential excuse is available (in the form of risk), as well as whether the decision is between immediate and future work, or between future and even later work. We expect that excuses will be applied asymmetrically for trade-offs involving immediate work: they will be used when they ‘justify’ working less immediately, but not to ‘justify’ working more immediately. Moreover, we expect that this asymmetry will either not be present or substantially reduced for choices involving only future work.

KTI szeminárium – Hajdu Tamás 10.24

2019.10.24.2019.10.24.14:00 – 16:00

Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K011-12-es előadóterem

Hajdu Tamás (MTA KRTK KTI) – Hajdu Gábor (MTA TK SZI)

A klímaváltozás és hőmérsékleti sokkok hatása a fogantatási rátára

 

Tanulmányunkban a hőmérséklet és a fogantatások közti kapcsolatot vizsgáljuk. A kutatáshoz az egészségügyi rendszer által 1980 és 2016 között regisztrált magyarországi élveszületések, magzati halálozások és terhességmegszakítások adatait használjuk fel, kiegészítve a European Climate Assessment & Dataset projekt időjárási megfigyeléseivel és a NASA NEX-GDDP adatbázisának klíma előrejelzéseivel. Elemzésünkben két kérdésre keressük a választ. 1) Hogyan hatnak a hőmérsékleti sokkok az 1980 és 2015 közötti magyarországi fogantatási rátára? 2) A megfigyelt kapcsolat alapján mi várható a klímaváltozás hatására a 21. század közepére? Eredményeink azt mutatják, hogy a meleg időjárás csökkenti a fogantatási rátát a sokkot követő néhány héten. Ugyanakkor a fogantatások száma az ezt követő hetekben részlegesen „pótlódik”. A klímaváltozás hatására a fogantatási ráta szezonalitásának növekedése és szintjének kismértékű csökkenése várható.

KTI szeminárium / Lengyel Balázs 11.11.

2019.11.11.2019.11.11.14:00 – 16:00

Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K011-12-es előadóterem

Inequality is rising where social network segregation interacts with urban topology

Gergő Tóth, Johannes Wachs, Riccardo Di Clemente, Ákos Jakobi, Bence Ságvári, János Kertész
and Balázs Lengyel

https://arxiv.org/pdf/1909.11414.pdf

Korábbi előadások:

 

KTI szeminárium – Bokányi Eszter 09.12

2019.09.12.2019.09.12.14:00 – 16:00

Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K013-14-es előadóterem

Ride-share matching algorithms generate income inequality
Eszter Bokányi and Anikó Hannák

Abstract
Despite the potential of online sharing economy platforms such as Uber, Lyft, or Foodora to
democratize the labor market, these services are often accused of fostering unfair working conditions and low wages. These problems have been recognized by researchers and regulators but the size and complexity of these socio-technical systems, combined with the lack of transparency about algorithmic practices, makes it difficult to understand system dynamics and large-scale behavior. This paper combines approaches from complex systems and algorithmic fairness to investigate the effect of algorithm design decisions on wage inequality in ride-hailing markets. We first present a computational model that includes conditions about locations of drivers and passengers, traffic, the layout of the city, and the algorithm that matches requests with drivers.
We calibrate the model with parameters derived from empirical data. Our simulations show that
small changes in the system parameters can cause large deviations in the income distributions
of drivers, leading to a highly unpredictable system which often distributes vastly different incomes to identically performing drivers. As suggested by recent studies about feedback loops in
algorithmic systems, these initial income differences can result in enforced and long-term wage
gaps.

KTI szeminárium – Kiss Hubert János 09.19.

2019.09.19.2019.09.19.14:00 – 16:00

Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K011-12-es előadóterem

Kiss Hubert János: Coopetition in group contest

https://kti.krtk.hu/wp-content/uploads/2019/05/MTDP1911.pdf

KTI szeminárium – Laki Mihály 09.26.

2019.09.26.2019.09.26.14:00 – 16:00

Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K013-14-es előadóterem

Laki Mihály: Állam közeli vállalkozások és vállalkozók: egy eset 

A tárgyalt vállalatcsoport magatartásának kulcseleme az erőltetett növekedés. Az ilyen típusú vállalatokra jellemző növekedési hajsza fontos magatartás-eleme a folyamatos vállalat-felvásárlás. Kedvezőtlen hatás: a központ számára mind nehezebben áttekinthető termék-szolgáltatás portfólió, és területi tagoltság. Az irányítás és ösztönzés e gondjai miatt új tulajdoni formákat alkalmaztak a vállalatcsoportnál. Több lépésben egymást is tulajdonló magántőke-alapokba helyezték el a vagyont. Az alapok tőzsdei bevezetése során részvényeik ára rendkívül gyorsan nőtt. A gyors árnövekedést követő stagnálás (az egyszeri hatás kifulladása) után sem csökkent a növekedési hajlam. Az erőltetett terjeszkedés-növekedés fontos, de nem elégséges magyarázata a nagy méretekkel járó (várt) nagyobb biztonság. Oka lehet az is, hogy a vállalatcsoport a politikai támogatásokat (szabályozás, közbeszerzések) veszteséges tranzakciókkal ellentételezik.

KTI szeminárium – Gyöngyösi Győző (Kiel Institute) 10.03.

2019.10.03.2019.10.03.14:00 – 16:00

Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K011-12-es előadóterem

Gyöngyösi Győző (Kiel Institute for the World Economy)

Financial distress and student performance

This paper studies the effect of household financial distress on students’ cognitive skill development. We use household foreign currency credit expansion with a large and unexpected depreciation of the domestic currency. The depreciation increased the debt burden of households borrowing in foreign currencies but not of households borrowing in the local currency. We measure household foreign currency debt exposure at the postal code level, and student achievement using administrative student level standardized test scores. Our empirical strategy compares the students’ cognitive skills attending the same class but living in different postal codes. Preliminary results show that a 10 percent unexpected local debt shock decreases the math and reading skills by .045 standard deviations. We also explore the channels through which the crisis affected student development.

KTI Szeminárium – Muraközy Balázs 04.11.

2019.04.11.2019.04.11.14:00 – 16:00

Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K0.11-12

Muraközy Balázs: “Termelékenység különbségek és a TFP növekedés lassulásának okai Magyarországon”
társszerzők: Bisztray Márta, Reizer Balázs
absztrakt
Az Európai Bizottság számára készült tanulmányról szóló előadás szakpolitikai fókusszal bemutatja milyen tanulságok szűrhetők le a vállalati mérleg adatokból a termelékenység növekedés lassulására, az erőforrások allokációjának hatékonyságára és egyes gazdaságpolitikai döntések aggregált hatásaira.
link a tanulmányhoz

KTI szeminárium – Arieda Muco (CEU) 2019. április 18.

2019.04.18.2019.04.18.14:00 – 16:00

Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. földszinti K11-12. sz. előadóterem

Arieda Muco (CEU) 
Campaign Financing Ban and (Un)Intended Consequences

To limit the power of corporations in politics, in 2015, the Brazilian Supreme Court banned corporate donations to politicians campaigns. Using a novel dataset of political connections, we document that after the ban firms continue to contribute to politicians’ campaigns, via their managers, exploiting loopholes in the law. Moreover, manager contributions after the ban are comparable to firm contributions before the ban. Finally, managers themselves are more likely to enter the political race. These findings imply several unanticipated consequences that should be taken into consideration for policy evaluation.

KTI szeminárium – Somogyi Róbert 04.25.

2019.04.25.2019.04.25.14:00 – 16:00

Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K0.11-12

Somogyi Róbert: Prioritization vs Zero-rating: Discrimination on the Internet 

Abstract:

This paper analyzes two business practices on the mobile internet market, paid prioritization and zero-rating. Both violate the principle of net neutrality by allowing the internet service provider to discriminate different content types. In recent years these practices have attracted considerable media attention and regulatory interest. The EU, and until recently the US have banned paid prioritization but tolerated zero-rating under conditions. With prioritization, the ISP delivers content at different speeds and it is equivalent to a discrimination in terms of quality. With zero-rating, the ISP charges different prices for content and it is equivalent to a discrimination in terms of prices. We first show that neither of these practices lead to the exclusion of a content provider, a serious concern of net neutrality advocates. The ISP chooses prioritization when traffic is highly valuable for content providers and congestion is severe, and zero-rating in all other cases. Furthermore, investment in network capacity is suboptimal in the case of prioritization and socially optimal under zero-rating.

KTI szeminárium – Adamecz-Völgyi Anna 05.09

2019.05.09.2019.05.09.14:00 – 16:00

Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K0.11-12

Anna Adamecz-Volgyi, Nikki Shure, Morag Henderson3,

(Department of Social Science, UCL Institute of Education)

Is ‘first in family’ a good indicator for widening university participation?

This paper asks whether ‘first in family’ (FiF) to attend university is a good marker of disadvantage in the context of the Widening Participation (WP) agenda in the UK. Currently, 15 of the 24 Russell Group universities use FiF as an indicator for Widening Participation, but very little is known about this indicator’s properties and how it overlaps with other indicators of disadvantage. We use Next Steps (formerly the Longitudinal Study of Young People in England, LSYPE) linked to administrative data, the National Pupil Database (NPD), to provide the first comprehensive analysis of the FiF measure and whether or not it captures additional disadvantage over and above other markers of socioeconomic disadvantage. We employ probability and classification models to look at the relative predictive power of being FiF compared to the other commonly used WP measures to predict university participation and graduation. Our preliminary results show that school-level factors are extremely important in predicting higher education success and the FiF measure does capture some additional disadvantage beyond traditional WP indicators. This research has policy implications for universities as they choose indicators for disadvantage in their admissions processes.

KTI szeminárium – Kónya István, Krekó Judit, Oblath Gábor 05.16

2019.05.16.2019.05.16.14:00 – 16:00

Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K0.11-12

Kónya István, Krekó Judit, Oblath Gábor

Bérhányadok az EU – ban – az iparági hatások és a relatív árak szerepe
A tanulmány a bérhányad alakulását vizsgálja az Európai Unió országaiban, különös tekintettel a közelmúltban bekerült közép – és kelet – európai tagállamokra (CEEU). Miután megvizsgáltuk a bérhányad számításának módszertani kérdéseit, különféle stilizált tényeket mutatunk be, amelyek országokra, valamint az aggregált gazdaságon belüli fő termelési szektorokra vonatkoznak. Ezek alapján azt találjuk, hogy a CEEU – országokban mind az aggregált, mind a szektorális bérhányadok alacsonyabbak. Bár a strukturális átrendeződés jelentős volt a CEEU -gazdaságokban, ennek csekély szerepe volt a bérhányad alakulásában. A kivétel ez alól a mezőgazdaság, amely egyes országokban jelentősen befolyásolta a bérhányad szintjét és dinamikáját – részben a jelentős mérési problémák miatt. Megmutatjuk azt is, hogy empirikus kapcsolat áll fenn a termelékenység, a fogyasztás és beruházás relatív árai, valamint a bérhányad között. Azt találjuk, hogy a fejlett EU – országok és a kevésbé fejlett CEEU- országok szokott módon számolt bérhányada közötti különbség jelentős része a relatív árak közötti eltéréseknek tulajdonítható. Több magyarázatot is számba veszünk, és megmutatjuk, hogy realisztikus feltevések mellett egy egyszerű, kétszektoros modell reprodukálni képes a fő empirikus megfigyeléseket.

KTI szeminárium – Muraközy Balázs 03.21.

2019.03.21.2019.03.21.10:00 – 12:00

Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K0.11-12

Lindner Attila, Muraközy Balázs, Reizer Balázs

Skill-Biased Innovation Activities: Evidence from Hungarian Firms

 

This paper investigates the consequences of innovation activities. We exploit a unique firm-level survey linked to employee data from Hungary that allows us to examine broadly defined innovation activities including the introduction of new products, process innovation and organizational innovation. We show that these innovation activities are skill-biased insofar as they lead to an increase both in the share of college educated workers and in their wage premium. The skill bias is not solely driven by high-novelty, R\&D-based innovation, but also, to a comparable extent, by the low-novelty kind. Among low-novelty innovation types, product and process innovation are the most skill-biased, while organizational innovation is less so. These results highlight that low-novelty innovations contribute substantially to wage inequality.

KTI szeminárium – Papp Tamás 03.14.

2019.03.14.2019.03.14.14:00 – 16:00

Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K0.11-12

Almut Balleer, Monika Merz, Tamas K. Papp (Institute for Advances Studies, Vienna):

Couples’ Time-Use and Aggregate Outcomes: Evidence from a Structural Model

Abstract

We analyze the economic determinants of couples’ decisions to allocate
their available time across market work, home work, and leisure using
the German Time-Use Surveys of 2001/02 and 2012/13. These data allow
identifying actual couples who can be married or cohabiting.
Specifically, we use Bayesian indirect inference to estimate a static
model of couples’ time-allocation decisions allowing for `no market
work’ as a possible outcome. The model features intra-household and
inter-household heterogeneity. Partners differ in their tastes for
purchased consumption goods and non-market goods and activities as well
as in their offered or earned wage rate. We use the estimated model as a
lab for counterfactual exercises in the cross-section. We find own-wage
and cross-wage elasticities of hours worked to be larger for females
than males, and that the extensive margin of adjusting employment is
quantitatively more important than the intensive margin. We also
aggregate preferences and wages by gender and compare outcomes for a
stand-in couple with those from heterogeneous couples. We find that
preferences rather than wages are the prime determinant of labor-leisure
choices in the aggregate, especially for females.

KTI szeminárium – Cseh Ágnes 03.07.

2019.03.07.2019.03.07.14:00 – 16:00

Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K0.11-12

Cseh Ágnes: Organizing Time Banks: Lessons from Matching Markets
társszerzők: T. Andersson, L. Ehlers, and A. Erlanson

A time bank is a group of people that set up a common platform to trade services among themselves. There are several well-known problems associated with this type of time banking, e.g., high overhead costs and difficulties to identify feasible trades. This works constructs a nonmanipulable mechanism that selects an individually rational and time-balanced allocation which maximizes exchanges among the members of the time bank (and those allocations are efficient). The mechanism works on a domain of preferences where agents classify services as unacceptable and acceptable (and for those services agents have specific upper quotas representing their maximum needs).

KTI szeminárium – Simonovits András 02.28.

2019.02.28.2019.02.28.14:00 – 16:00

Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K0.11-12

Simonovits András: Hagymahántás közben: a rugalmas nyugdíjkorhatár modelljei

Az öregedő társadalmak nyugdíjgondjainak megoldásában az egyik leghatékonyabb eszköz az átlagos nyugdíjkorhatár (az ún. korcentrum) emelése. Ehhez a minimális és az általános nyugdíjkorhatár párhuzamos emelésén kívül erősíteni kell az ösztönzőket is, ez a rugalmas nyugdíjkorhatár. Ebben a rövid áttekintésben a témában több társszerzővel együtt folytatott 17 évnyi kutatásaim legfontosabb eredményeit körvonalazom. Legfontosabb kérdések: hogyan kell módosítani az eszmei számlát, ha várható élettartama szerint a népesség heterogén? Miért méltánytalan a Nők40, még a kedvezményezettek számára is?

KTI szeminárium – Békés Gábor 2019.02.21.

2019.02.21.2019.02.21.14:00 – 16:00

Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K0.13-14

Békés Gábor, Bisztray Márta: Területi egyensúly – a munkaerőpiac és az ingatlanárak kapcsolata Magyarországon 

A dolgozat célja annak felderítése, hogy a területi egyensúlyi modell alapvető összefüggései mennyiben találhatóak meg Magyarországon. Ehhez egy új adatbázist fejlesztünk, amely módosított kistérségi szinten 2001 és 2014 között ingatlanpiaci, munkaerőpiaci és területi, demográfiai jellemzőket is tartalmaz. Az adatokat felhasználva arra a kérdésre keressük a választ, hogy mennyire erős kapcsolat látható az ingatlanpiac és a munkaerőpiac között. Azt találjuk, hogy a változások tekintetében gyenge és instabil a kapcsolat, a területi egyensúly modellje gyengén működik. Ebben fontos szerepet játszik, hogy számos alminta között más és más mintázat található. A pénzügyi válság előtt a legfontosabb változónak a helyi cégeknél dolgozók aránya tűnik, utána viszont a belső migráció és demográfiai folyamatok a fontosabbak. Azt is látjuk, hogy nemcsak a szintek különböznek a keleti és nyugati országrészek között, de a kapcsolatok is.

KTI szeminárium – Lőrincz László – habilitációs előadás – 2019. február 14. – 14:00 óra

2019.02.14.2019.02.14.14:00 – 16:00

Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K 11-12 előadó

Lőrincz László 
A munkaerő-mobilitás szerepe a vállalati termelékenységben és a termelékenység-különbségekben

Az előadás bemutatja a vállalatok közti munkaerő-áramlás és a termelékenység összefüggésével kapcsolatos empirikus eredményeket. Vállalati szintű elemzésben kimutattuk, hogy a céghez érkező munkaerő összetétele összefügg a termelékenység változásával. A magasabb termelékenységű vállalatoktól, vagy külföldi tulajdonú cégektől érkező munkaerő a termelékenység növekedésével jár együtt. A termelékenység növekedését azonban a két vállalat technológiai közelsége is befolyásolja. Iparági szinten vizsgálva a termelékenység-különbség és a cégek közötti munkaerőáramlás összefüggését, azt találjuk, hogy nem csak a munkaerőáramlás mértéke, hanem annak strukturális jellemzői is szerepet játszanak. Modellünkben nem a munkaerőáramlás intenzitása, hanem a cégek közötti hálózat sűrűsége függött össze a termelékenységkülönbség csökkenésével. Az előadás végén az empirikus elemzés egyes eredményei alapján javaslatokat fogalmazok meg arra vonatkozóan, hogy milyen modellkeretben lehet értelmezni a dolgozók cégek közötti mobilitását és az ezáltal megvalósuló tudástranszfert.

KTI szeminárium – Vonnák Dzsamila – habilitációs előadás – 2019. február 11. hétfő 14:00

2019.02.11.2019.02.11.14:00 – 16:00

Helyszín: MTA HTK 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. fszt. K 11-12 előadó

Miért válnak nemteljesítővé devizahiteleiken a vállalatok?
~ habilitációs előadás ~
Absztrakt: A szerző egy, a teljes magyar vállalati szektort lefedő hiteladatbázist használva azt vizsgálja, hogy a válság alatt mitől váltak nemfizetővé a devizahiteles vállalatok. Különválasztja a deviza denomináció hatását, valamint az összetételhatást, vagyis azt, hogy nagyon különbözőek az egyes devizában eladósodott vállalatok. A tanulmány megmutatja, hogy a deviza denomináció jelentősen rontott a fizetőképességen, azonban a szelekció hatása is jelentős volt. Sok esetben az eleve kevésbé hitelképes vállalatok adósodtak el devizában, akiknek fizetési képességét a válság alatti devizasokkok tovább rontották.  Ugyanakkor számos kevésbé kockázatos, a devizasokkokra felkészült vállalat is vett fel devizahitelt.  Tehát nem önmagában a devizahitelezés intézménye a felelős a magas nemfizetési arányért, inkább a hitelfelvevők jellemzőit kell alaposabban megvizsgálni.

Bisztray Márta: A külföldi működőtőke beruházások és a nemzetközi kereskedelemben való részvétel közvetett hatásai (habilitációs előadás)
2019. január 21. HÉTFŐ
MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fszt. K11-12.

Absztrakt: TBA

Csató László (BCE, MTA-SZTAKI) A universal university ranking from the revealed preferences of the applicants
2019.01.31.
MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fszt. K11-12. 

https://arxiv.org/abs/1810.04087

A methodology is presented to rank universities on the basis of the applicants’ revealed preferences. We exploit a crucial feature of the centralised admissions system to higher education in Hungary: a student is admitted to the first programme where the score-limit is achieved. This makes it possible to derive a partial preference order of each applicant. Our approach integrates the information from all students participating in the system, does not require any preliminary selection of criteria, and is essentially independent of ad hoc weights, while it is able to reflect even non-measurable college characteristics. The suggested procedure is implemented for ranking faculties in the Hungarian higher education between 2001 and 2016. We demonstrate that the ranking given by the least squares method has favourable theoretical properties such as size invariance and bridge player independence, is robust with respect to the aggregation of preferences, and performs well in practice.

Békés Gábor, Bisztray Márta: Területi egyensúly – a munkaerőpiac és az ingatlanárak kapcsolata Magyarországon 
2019. február 21.
MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fszt. K11-12. 

A dolgozat célja annak felderítése, hogy a területi egyensúlyi modell alapvető összefüggései mennyiben találhatóak meg Magyarországon. Ehhez egy új adatbázist fejlesztünk, amely módosított kistérségi szinten 2001 és 2014 között ingatlanpiaci, munkaerőpiaci és területi, demográfiai jellemzőket is tartalmaz. Az adatokat felhasználva arra a kérdésre keressük a választ, hogy mennyire erős kapcsolat látható az ingatlanpiac és a munkaerőpiac között. Azt találjuk, hogy a változások tekintetében gyenge és instabil a kapcsolat, a területi egyensúly modellje gyengén működik. Ebben fontos szerepet játszik, hogy számos alminta között más és más mintázat található. A pénzügyi válság előtt a legfontosabb változónak a helyi cégeknél dolgozók aránya tűnik, utána viszont a belső migráció és demográfiai folyamatok a fontosabbak. Azt is látjuk, hogy nemcsak a szintek különböznek a keleti és nyugati országrészek között, de a kapcsolatok is.

Marczell Kinga (CEU) The Effect of Managers’ Health Shocks on Employment Practices társszerző Hajdu Gergely (CEU)
2019. január 17.
MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fszt. K11-12.

We investigate the effect of managers’ health shocks on the separation rate of their employees. Our hypothesis is that previous illness experience of division leaders at a company may affect their attitudes towards employees. To test our hypothesis, we measure changes in the separation rate of employees assigned to managers before and after the managers’ illness episodes. Our results show that employee separation rate increases in the manager’s employee pool after the manager’s illness by 8%, a phenomenon mostly driven by an increase in the number of dismissals, as opposed to an increase in the number of employees leaving the firm voluntarily. We provide a descriptive analysis of managers’ own employment outcomes as well. We find that adverse employment effects are present even four years after the illness episode. While 18.23% of previously ill managers has no job by this time, the corresponding ratio is only 13.02% for the control group, and this difference is almost entirely coming from the difference in their likelihood of having a manager position. Conditional on staying at the firm, managers’ wage decreases by 13.4% following the year of illness, compared to the wage evolution of their matched healthy counterparts.

Telegdy Álmos, Muraközy Balázs: Placebó vagy teljesítményfokozó? Az Európai Unió vállalati támogatásainak hatásai a cégek viselkedésére
2019. január 10.
MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fszt. K13-14.

Absztrakt

A tanulmány a vissza nem térítendő támogatások hatásait elemzi magyar vállalati adatokon. A sikertelen pályázókat használva kontroll csoportként és párosításos módszereket alkalmazva a szelekciós hatások csökkentésére azt találjuk, hogy a támogatásoknak nagy pozitív skálahatásuk van: a dolgozók létszáma 11 százalékkal, a vállalat kibocsátása 16 százalékkal megnő, azonban termelékenységi hatást nem lehet kimutatni. A skálahatás valószínű oka vállalat feltőkésítése, amely 20 százalékkal növeli a vállalat tárgyi eszközeinek értékét és 9 százalékkal a tőkeintenzitást a kontroll csoport vállalataihoz képest. Ezt a változást nem kíséri a dolgozók összetételének eltolódása a magasabban képzettek irányába. A bérstruktúra viszont megváltozik mert a magasan képzettek bérei 5 százalékkal nőnek, a többi dolgozónál viszont nem lehet bérnövekedést kimutatni. Amennyiben felbontjuk a támogatásokat nagyságuk szerint (a vállalat eszközeihez képest) azt találjuk, hogy az alacsony szintű támogatásoknak nincs skálahatásuk sem a vállalat működésére. A magas szintű támogatások viszont a teljes tényezőtermelékenységét is megnövelik kb. 10 százalékkal.

Bíró Anikó, Elek Péter:
Job loss, disability pension and health expenditures
2018. december 13. 
MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fszt. K11-12. 

Abstract:

Using individual level administrative panel data from Hungary between 2003-2011, we analyse the causal effect of job loss on disability pension utilisation on a five-year horizon. We look at individuals being displaced due to a mass layoff, and compare their labour force status to non-laid-off individuals with similar employment and health history, who were chosen with propensity score matching.

According to our estimates from discrete time hazard models, being laid off increases the transition probability to disability retirement by 60–90% (or 1-1.5 %points in 2-4 years). We find greater than average effect among women, the higher educated and those who were in worse health before.

Outpatient, inpatient and pharmaceutical expenditures increase to 3.5-4 times when a laid-off individual takes up disability pension, and decrease slightly afterwards, but do not reach the pre-disability levels. The time pattern of health expenditures around disability retirement is similar to those individuals who were not laid off but still became disabled. Overall, disability retirement of laid-off workers seems to be mostly the consequence of health shocks.

Bencsik Panka, Universitiy of Sussex
Stress on the sidewalk: The mental health costs of close proximity crime
2018. november 29.
MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fszt. K13-14. 

Abstract: Crime is a substantial, negative externality for mental health, but the precise estimation of the size of the effect has been hindered by the lack of availability of regular stress data. In this paper, I apply a smartphone based, daily response panel dataset with over 75,000 responses from 2010 to 2017 in the Thames Valley region of England to estimate the effect of crime on mental wellbeing, specifically momentary stress levels. I connect the daily stress levels for the exact response location with the daily and monthly crime level in the same neighborhood, and find a strong negative impact for a crime event on stress, compared to no crime in the past three days, specifically driven by violent crimes, and crimes that are committed two days before the response. This two-day lag suggests a presence of a mediator of the information–word of mouth or the media. This result holds with extensive controls for neighborhood fixed effects, individual fixed effects, and circumstantial characteristics. My estimations are both temporally and geographically more precise than possible before, estimating at the geographic level of the Output Area (OA), which – with an average of 131 households – is the size of about a single street, less than twentieth of the size of a zip code in the United States. In terms of perceived crime, I scrape multiple news sites, and observe linearly increasing nationwide stress levels in response to articles published on the topic of crime in the domestic news section of The Guardian newspaper the day before the response was given. Overall, the paper is able to estimate the larger society cost of each unique violent crime reported to the police, which can in turn put a better beyond-victim cost calculation on crime fighting.
 

Koren Miklós

Expatriate Managers and Firm Performance

2018. november 8. MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fszt. K11-12. terem

Abstract: Better managed firms are more productive. So are foreign owned firms. Using exhaustive administrative data from Hungary 1992–2014, we study the performance of firms led by expatriate managers. Studying more than 2,000 foreign acquisitions, we compare firms that bring in foreign management to those that remain locally managed. Foreign managed firms increase their productivity faster. Larger, more capital intensive and more productive firms are more likely to receive a foreign manager. Owners from distant countries and tax havens are more likely to leave domestic management in place. Our study can help understand the modes of foreign investment and provide a link between foreign ownership and management practices.

Gáspár Attila /CEU/

The public morals – public services tradeoff: Theory and evidence from Sharia regulations in Indonesia

2018. október 18. MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fszt. K11-12. terem

Abstract: Campaigning on value-based and highly divisive issues can serve as a cheaper alternative to provision of goods and services, so politicians have an economic incentive to cater to hardliners. A voting model is used to examine this idea, and its predictions are then tested using Indonesian data. About half of the district governments in Indonesia have been experimenting with Sharia-based religious policies since 2000. Their negative impact on government expenditure and services, which is the main prediction of the model, is identified using difference-in-differences and instrumental variables methodologies. The paper also gives a back of the envelope calculation on unobserved welfare effects of Sharia-based policies using ex-post election performance of incumbents.

KTI Szeminárium – 10.04. Hajdu Gergely
KTI szeminárium – 09.27. Kertesi Gábor

Kertesi Gábor

Az intenzív koraszülött-ellátó rendszer kiépítésének hatása a magyarországi csecsemőhalandóság alakulására, 1970-2015

Társszerzők: Hajdu Tamás, Kézdi Gábor, Szabó Miklós (SOTE), Szabó-Morvai Ágnes

Rezümé:

Az előadás az egész országot lefedő intenzív koraszülött-ellátó rendszer kiépítésének hatását vizsgálja a magyarországi csecsemőhalandóság alakulására az 1970 és 2015 közötti csaknem fél évszázadban. A III-as szintű Perinatális Intenzív Centrumok (PIC-III) rendszerének és a koraszülöttmentés országos hálózatának kiépítése az 1970-es évek közepétől a 2010-es évek elejéig az ország különböző nagy-városaiban, eltérő térségekben és időben eltérő ütemben ment végbe. A rendszer kiépülésének térbeli és időbeli heterogenitását alapul véve, a szülő nők lakóhelye és az újonnan megnyíló PIC-III-ak, illetve a koraszülöttmentő hálózatba újonnan bekapcsolt szülészetek közti távolságok mint instrumentumok segítségével, egy kvázi-kísérleti keretben identifikáljuk a rendszer hatását a csecsemőhalandóság csökkenésére. Elemzésünket kutatószobai adathozzáférés keretében, a KSH élveszületési és csecsemőhalandósági regisztereinek egyéni szinten kapcsolt adatain, az 1970 és 2015 közötti évek több mint öt és félmillió egyéni születési rekordján végeztük el.

Eredmények.  Az intenzív koraszülött-ellátó rendszerhez való hozzáférés lehetősége – akár közvetlenül a születés helyén, akár a koraszülöttszállítás révén volt biztosítva ez a lehetőség –  jelentősen javította a túlélési esélyeket az 1990 és 2015 közötti időszakban. Egy nagyon alacsony súlyú (VLBW, 1500 gramm alatti) újszülött egyéves túlélési esélye 16.8 százalékkal volt magasabb akkor, ha olyan városban született, ahol a szülészetről közvetlenül bejuthatott egy PIC-be, illetve 4.7 százalékkal magasabb, ha olyan városban született, ahonnan szükség esetén koraszülöttmentő szállíthatta oda. Az alacsony súlyú (LBW, 2500 gramm alatti) újszülöttek esetében ugyanezek a számadatok 3.8, illetve 0.9 százalék. A magyarországi VLBW és LBW csecsemőhalandósági ráta 2011-2015 között e nélkül a hatások nélkül a ténylegesen megfigyelt érték közel kétszerese lenne. A teljes csecsemőhalandóságra számolva ez azt jelenti, hogy intenzív koraszülött-ellátó rendszer nélkül a 2011 és 2015 közötti évek átlagára ténylegesen mért 4.5 ezrelékes csecsemőhalandósági ráta 8.2 ezrelék lett volna – ami a 2000-es évek elején mért szintnek felel meg –, a meghalt újszülöttek száma pedig évi 328-cal lett volna magasabb (405 helyett 733). Eredményeink a különböző specifikációkra robusztusak.

KTI szeminárium – 09.20. Gadár László

Gadár László –  Abonyi János:

Végzettségek és munkakörök kapcsolatának mérése hálózattudományi módszerekkel (Graph configuration model based evaluation of the education-occupation match)

To study education&occupation matchings we developed a bipartite network model of education to work transition and a graph configuration model based metric. We studied the career paths of 15 thousand Hungarian students based on the integrated database of the National Tax Administration, the National Health Insurance Fund, and the higher education information system of the Hungarian Government. A brief analysis of gender pay gap and the spatial distribution of over-education is presented to demonstrate the background of the research and the resulted open dataset. We highlighted the hierarchical and clustered structure of the career paths based on the multi-resolution analysis of the graph modularity. The results of the cluster analysis can support policymakers to fine-tune the fragmented program structure of higher education.

The details of this research are published in PLOS ONE:

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0192427

All the files and the R code are available at:

https://github.com/abonyilab/Edu_Mine_Graph

2018. szeptember 13. csütörtök 14:00
Kiss Hubert János
Mivel függ össze a kockázati és időpreferencia a magyar társadalomban?
Absztrakt
A TÁRKI Omnibusz felmérésének keretében reprezentatív mintán (ösztönzők használata nélkül) mértük a kockázati és időpreferenciákat és azt vizsgáljuk, hogy milyen életbeli kimenetelekkel korrelálnak. Az időpreferencia két aspektusát, a türelmet és a jelen-torzítottságot is vizsgáljuk. Öt területet tekintünk át: az iskolai végzettséget, a munkaerőpiaci státuszt, a jövedelmet és a vagyont, a pénzügyi döntéseket és a pénzügyi nehézségeket, és végül az egészséget. Reprodukáljuk a nemzetközi irodalom számos eredményét (például a türelem és az iskolai végzettség vagy a jelen-torzítottság és a pénzügyi nehézségek közötti pozitív összefüggések) és találunk új eredményeket is (például a kockázati attitűd erős hatása a jövedelemre). A meglévő irodalomhoz képest gazdag a kontrollváltozók köre, így bemutatjuk, hogy a preferenciák némelyik hatása hogyan tűnik el, ha elég sok mindent figyelembe veszünk.

2018. július 5. csütörtök 14:00

Biao Xiang
/School of Anthropology, University of Oxford/

The changing political economy of migrant evictions in China

Abstract
In the wake of a fire incident that killed 19 migrants in Beijing in November 2017, the municipality government evicted possibly hundreds of thousands migrants, leaving them temporarily homeless. Although migrant evictions had occurred periodically, this round of ousting represents something new. Previous evictions had been a means used by local government to increase land value through cyclical demolition. The removal in 2017 is however associated with the agenda of ending this pattern of accumulation-through-demolition and distancing local government from business. This eviction campaign reveals new contradictions brought about by the radical recentralization of state power that started around 2013. By examining how different social groups reacted to the eviction, this paper also seeks to rethink the notions of justice and power based on people’s lived experiences.

2018. június 14. csütörtök 14:00
Kőrösi Gábor

A bérdiszkrimináció szerkezete

A férfiak és nők bérezése közötti különbség alakulását vizsgálom az 1992-2016-os időszakra a bértarifa adatok felhasználásával. Ezalatt a 25 év alatt nem csak a nőkkel szembeni diszkrimináció mértéke változott meg jelentősen, de annak összetevői, szerkezete is. Ezt a változást követem végig, A változásban kiemelt szerepe volt a 2000-01-es minimálbér-emelésnek, de persze a válság szerepe sem lényegtelen.

2018. június 7. csütörtök 14:00
Horn Dániel
Kísérletek egy középiskolában

A rendhagyó szemináriumi előadás keretében a résztvevők a most kialakulóban lévő MTA KRTK kísérleti laboratórium működésébe kaphatnak betekintést. A szeminárium elején a résztvevők egy olyan kísérletnek a rövidített változatát játszhatják le a KRTK laboratóriumának számítógépein, amelyet egy budapesti középiskolában végeztünk el 2018 márciusában 8., 9. és 11. évfolyamos tanulókkal. A szeminárium második felében a középiskolai kísérletből nyert előzetes eredményeket mutatjuk be. A kutatásunk legfőbb kérdése, hogy hogyan függenek össze a tanulók idő-, kockázati-, társas, és versengési preferenciái az iskolai eredményeikkel.

2018. május 31. csütörtök 14:00
Molnár GyörgyHavas Attila
Marginalizáció, társadalmi innováció és szociális mikrohitelezés

Az előadás egy szociális mikrohitel program példáján keresztül a marginalizált, sőt a társadalomból kirekesztődött emberek helyzetének javítását célzó társadalmi innováció sajátosságait vizsgálja. A marginalizálódott helyzet újratermelődésének folyamatát az intézmények, a társadalmi kapcsolatok és az értelmezési keretek kölcsönös egymásra hatásának bemutatásával írjuk le, rávilágítva, hogy a marginalizáció újratermelődésének komplex jellege komplex beavatkozást igényel, ami az intézményrendszerbe történő beavatkozáson kívül a társadalmi kapcsolatokra és az értelmezési keretekre is hat, s ezen túlmenően a képessé tevés (empowerment) és képesség-fejlesztés is elengedhetetlen eleme. Elméleti, gyakorlati és szakpolitikai következtetéseket is megfogalmazunk. Az utóbbiak közül kiemeljük, hogy átváltás lehet például a beavatkozással érintett csoportok pontos elérése és a közösségek közötti kapcsolatok erősítése; a közvetlen segítségnyújtás mértéke és a rövid távú empowerment hatás; valamint az innovációval érintettek marginalizáltságának mértéke és a beavatkozás költségei között.

2018. május 24. csütörtök 14:00

Koen Declerq (KU Leuven)
Gender differences in applying for STEM programs in higher education: evidence from a policy shift in Hungary (with Júlia Varga)

Abstract
We study how admission policies differently affect enrollment decisions of men and women and how these policies can increase enrollment of women in STEM programs. We apply our analysis to Hungary, where 44% of men and only 11% of women preferred a STEM program in their first year in higher education. We investigate how a policy reform that limited access to subsidized non-STEM programs, differently affected application decisions of men and women. We find that the reform reduced the number of students applying to higher education, and especially discouraged participation of women. After the reform, more men and women applied to STEM programs or non-subsidized non-STEM programs in which they have to pay tuition fees. This latter effect is more larger for women. We proceed by estimating a structural model to analyze how the responsiveness to admission probabilities in application decisions differs between men and women, and find that women are more sensitive to admission probabilities. We estimate the model on a sample before the policy reform and externally validate the model on the cohort affected by the reform. Finally, we use the model to simulate the impact of alternative admission policies on enrollment in STEM programs.

2018. május 14. hétfő 11:30

Reizer Balázs
Gender Difference in skill content of jobs
/habilitációs előadás/

Absztrakt
More than half of the gender wage gap can be attributed to differences in wages within occupation. Using the PIAAC survey, we show that women do less skill intensive tasks than men even within the same occupations. The gap in skill intensity cannot be explained by differential firm characteristics nor differences in cognitive skills. Instead, we show that skill intensity gap at the workplace is explained by the time spent in home production and the skill usage in leisure time. These empirical findings are consistent with a self-fulfilling equilibrium where statistical discrimination of firms causes gender differentials in skill use at the workplace and in leisure time at the same time.

2018. május 7. hétfő 9 óra

Bíró Anikó
Labour market consequences of motherhood timing: a bounding estimation with imperfect instrument and selectivity
/habilitációs előadás/

Abstract:

We analyse the causal effects of the timing of first birth on female labour market outcomes. Uncovering these effects helps us understand how motherhood timing has contributed to reductions in gender gaps in pay and participation. We use pregnancy loss as a source of partially exogenous variation in first birth timing. We use detailed health insurance and social security administrative data from Austria to document and address two potential sources of bias when using the pregnancy loss instrument: pregnancy loss has negative mental health effects, and there is positive selection into observed motherhood following a loss. We pursue an identification approach that takes account of and corrects for both biases. We find that uncorrected estimates for the effect of delayed motherhood on female earnings, experience and daily wages are likely too large. Still, we estimate positive and relatively large returns to delay. We therefore consider possible mechanisms for such effects.

2018. május 3. csütörtök 14:00

Giovanna D’Inverno / IMT School for Advanced Studies Lucca/

The effect of additional resources for disadvantaged students: Evidence from a conditional efficiency model /Authors: Kristof De Witte, Mike Smet, Giovanna D’Inverno/

Abstract:

Social inequality is rapidly increasing in many countries over time. Growing disparities in educational and lifelong learning opportunities prevent individuals from reaching their full potential and their personal satisfaction in school and, more broadly, in life. To reduce the impact of socio-economically disadvantaged backgrounds on educational achievement, many programs and policies have been promoted across countries. Among them, the Flemish Community of Belgium offers an interesting setting given the inequality level experienced by its educational system. Specifically, the Flemish Ministry of Education enacted a program to provide additional funding to schools with a significant proportion of disadvantaged students. The school eligibility for these additional resources depends on an exogenous cut-off set by law.We exploit this information to evaluate the effect of additional school funding for disadvantaged students on educational outcomes by using a conditional efficiency analysis. Particular attention is devoted to the impact of socio-economic student background variables and the direction of their influence on student achievement. The empirical analysis relies on administrative data on students in secondary education in the Flemish Community of Belgium.

2018. április 26. csütörtök 14:00

Mihályi Péter
A 2. és 3. Orbán kormány visszaállamosításai

2018. április 23. hétfő 14:00

Égert Balázs /OECD/
Regulation, institutions and productivity: New macroeconomic evidence from OECD countries

Empirical research on the drivers of multi-factor productivity (MFP) is abundant at the firm- and industry level but surprisingly little research has been conducted on the determinants of MFP at the macroeconomic level. In this paper, we seek to understand the drivers of country-level MFP with a special emphasis on product and labour market policies and the quality of institutions. For a panel of OECD countries, we find that anticompetitive product market regulations are associated with lower MFP levels and that higher innovation intensity and greater openness go in tandem with higher MFP. We also find that the impact of product market regulations on MFP may depend on the level of labour market regulations. Better institutions, a more business friendly environment and lower barriers to trade and investment amplify the positive impact of R&D spending on MFP. Finally, we also show that cross-country MFP variations can be explained to a considerable extent by cross-country variation in labour market regulations, barriers to trade and investment and institutions (including corruption).

2018. április 19. csütörtök 14:00

Zawadowski Ádám / CEU /
The Tragedy of Complexity

This paper presents an equilibrium theory of product complexity. Complex products generate higher potential surplus, but require more attention from consumers. Because consumer attention is limited and a common resource across products, an attention externality arises: Sellers distort the complexity of their own products to divert attention from other products. In contrast to the classic tragedy of the commons, this externality can lead to too much or too little complexity. Paradoxically, increases in information processing capacity that relax the consumer’s attention constraint can make it more likely that products are overly complex compared with the social optimum.

2018. április 12. csütörtök 14:30

Beszélgetés Kornai Jánossal a KTI 1990 előtti történetéről – befejező alkalom

Háttéranyagok:

Kornai János: A gondolat erejével
Rendhagyó önéletrajz
Osiris, 2005

Simonovits András

2016. szeptember 8-án a KTI szemináriumán elhangzott Ötven év a KTI-ben” című előadásának gépelt változata

EGY DÉLUTÁN KORNAIVAL – Beszélgetés a Gondolat erejével című könyvről a Közgazdaságtudományi Intézetben
Összeállította: Laki Mihály
MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 2006.

A könyv az MTA KRTK könyvtárában megtalálható.

 

 

2018. április 5. csütörtök du. 2 óra

Kátay Gábor
Currency Matching and Carry Trade by Non-Financial Corporations

 

2018. március 29. csütörtök du. 2 óra

Lőrincz László és Kiss Károly Miklós
A munkaerőáramlás hatása az iparágon belüli termelékenységkülönbségekre: empirikus eredmények és egy ágens alapú modell

Abstract

Why are productivity differences maintained between firms in the same industry? Labor mobility is a means of knowledge spillovers between firms, and is particularly intense between firms of the same industry. Therefore we examine how the intensity and structure of labor mobility between firms is associated with the productivity dispersion of industries. We use econometric analysis of the Hungarian administrative and firm data in 2003-2011 on labor mobility and productivity dispersion in the first part of the paper. In the second part we present an agent-based model of labor mobility, and analyze the simulated results for better understanding the mechanisms driving the examined relationship. We find in both analyses that labor mobility itself is not sufficient to decrease productivity differences, but a dense network of mobility involving the firms is necessary. We also analyze the role of modularity of this network, and did not find its expected impact.

 

2018. március 22. csütörtök du. 2 óra

Beszélgetés Kornai Jánossal a KTI 1990 előtti történetéről – első rész

Háttéranyagok:

Kornai János: A gondolat erejével
Rendhagyó önéletrajz

Osiris, 2005

Simonovits András
2016. szeptember 8-án a KTI szemináriumán elhangzott Ötven év a KTI-ben” című előadásának gépelt változata

EGY DÉLUTÁN KORNAIVAL – Beszélgetés a Gondolat erejével című könyvről a Közgazdaságtudományi Intézetben
Összeállította: Laki Mihály
MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 2006.

A könyv az MTA KRTK könyvtárában megtalálható.

 

2018. március 19. hétfő du. 2 óra
Darvas Zsolt /Bruegel/: Institutional investors and home bias in financial investments
/Zsolt Darvas and Dirk Schoenmaker/ – February 2018

Abstract

Integrated capital markets facilitate risk sharing across countries. Lower
home bias in financial investments is an indicator of risk sharing.

We highlight that existing indicators of equity home bias in the
literature suffer from incomplete coverage because they consider only
listed equities. We also consider unlisted equites and show that equity
home bias is much higher than previous studies perceived. We also analyse
home bias in debt securities holdings, and euro-area bias. We conclude
that European Union membership may foster financial integration and reduce
information barriers, which sometimes limit cross-country diversification.

We calculate home bias indicators for the aggregate of the euro area as if
the euro area was a single country and report remarkable similarity
between the euro area and the United States in terms of equity home bias,
while there is a higher level of debt home bias in the United States than
in the euro area as a whole.

We develop a new pension fund foreign investment restrictions index to
control for the impact of prudential regulations on the ability of
institutional investors to diversify geographically across borders.

Our panel regression estimates for 25 advanced and emerging countries in
2001-14 provide strong support for the hypothesis that the larger the
assets managed by institutional investors (defined as pension funds,
insurance companies and investment funds), the smaller the home bias and
thereby the greater the scope for risk sharing.

 

 

2018. március 8. csütörtök du. 2 óra
Krekó Judit /CEU/

A tanulmány a  rehabilitációs hozzájárulás a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására és a vállalatok viselkedésére gyakorolt hatását vizsgálja. A hazai vállalatoknak, amennyiben a megváltozott munkaképességűek aránya nem éri el az  átlagos állományi létszám 5 %-át, egy bizonyos mérethatár felett rehabilitációs hozzájárulást kell fizetniük, amelynek mértéke 2010-ben drasztikusan megemelkedett.
 Az elemzés elsődleges módszere a regressziós diszkontinuitás. A becslések a 2008-2012 közötti időszakra vonatkozó vállalati szintű adatokon alapulnak, amelyek forrása a társasági adóbevallásokat tartalmazó NAV adatbázis. Az eredmények azt mutatják, hogy a szabályozás érdemben növeli a vállalatok hajlandóságát a megváltozott munkaképességűek alkalmazására, ugyanakkor a kvóta közel 70 %-a a hozzájárulás emelés után is betöltetlen maradt. A  regionális különbségek elemzése arra utal, hogy a megváltozott munkaképességűek alacsony effektív munkakínálata, és a megváltozott munkaképességűek alkalmazásának (érzékelt)  költségei érdemben hátráltatják  a magasabb foglalkoztatási szint elérését.

2018. március 1. csütörtök du. 2 óra
Simonovits András
Rossz és jó elemi nyugdíjmodellek

Eleminek tekintek egy modellt, amelyet ha tovább egyszerűsítünk, akkor a probléma elveszti az érdekességét. Jónak/rossznak nevezek egy modellt, ha segít/gátol a vizsgált jelenség megértésében. Az előadásban négy elemi nyugdíjmodellt ismertetek: egy rosszat és három jót. a) Feldstein (1985) két abszurd feltevésre támaszkodva „igazolta”, hogy a társadalmilag optimális tb-nyugdíjrendszer kicsi, gyakran 0. b) A Nők40 rendszert stilizálva explicite meghatározható a nyugdíjba vonulási életkor és a szolgálati idő közti korrelációs együttható, és a keletkező jövedelem-újraelosztás. c) Értéktartó nyugdíj-megállapítás esetén az átmenetileg gyors reálbér-emelkedés csökkenti az átlagnyugdíjak helyettesítési arányát, de hosszabb távon visszaáll a rend. d) Mivel a nagyobb keresetű dolgozók várhatóan hosszabb időt töltenek nyugdíjban, az ún. keresetarányos nyugdíjrendszert degresszívé kell tenni (például alapnyugdíjnak kell helyet teremteni), hogy a rendszer méltányos maradjon.
Irodalom
Czeglédi, T.–Simonovits, A.,–Tir, M.–Szabó, E.: A nyugdíjba vonulási  szabályok hatása: nyertesek és vesztesek, Közgazdasági Szemle, 63 (2016), 1261–1288. o.
Simonovits, A.: A nyugdíjtól függő halandóság és a nyugdíjkiadások hosszú távú előrebecslése, Statisztika Szemle, 95:4 (2017), 423–431. o.
Simonovits, A.: Hogyan értékelte alá a tb-nyugdíj optimális szintjét Feldstein [1985]? Közgazdasági Szemle 65 (2018), 66–73.

 

2018. február 22. csütörtök du. 2 óra
Vitezslav Titl
/Katholieke Universiteit Leuven, Department of Economic/
Political Donations and the Allocation of Public Procurement Contracts
Online appendix

2018. február 15. csütörtök du. 2 óra
Kónya István
Válság, termelékenység, növekedés
Absztrakt:
A globális pénzügyi válság óta a magyar felzárkózás Németországhoz megrekedt, különösen ha a munkatermelékenységet tekintjük. A tanulmányban két alternatív magyarázatot vizsgálunk egy egyszerű neoklasszikus növekedési modell segítségével. Az egyik magyarázat szerint a válság előtti eladósodás, majd az ezt korrigáló mérlegalkalmazkodás lassította tartósan a magyar növekedést (“pénzügyi sokk”). A másik magyarázat a gazdasági szereplők növekedési kilátásainak romlását okolja, amit megközelítésünkben a teljes tényezőtermelékenység várt növekedésével mérünk (“növekedési sokk”). A tanulmányban megmutatjuk, hogy (i) a megfelelően kalibrált modell jól magyarázza a magyar GDP és komponenseinek elmúlt 15 évét, (ii) a válság alatti viselkedés megértéséhez mind a pénzügyi, mind a növekedési sokkra szükség van, (iii) a munkatermelékenység tartósan lassú növekedését a pénzügyi sokk nem magyarázza.

2018. február 8. csütörtök du. 2 óra
Tóth István János
Versenyerősség, társadalmi veszteségek és a 25 millió forintos értékhatár rejtélye.
Magyar közbeszerzések empirikus elemzése 2009-2016

Abstract:
In this paper, we present evidence on some unwanted and unexpected effects of the regulation of thresholds in Hungarian public procurement. The change of Hungarian Public Procurement Law in 2011 (Act no. CVIII. of 2011.) established a new procedure type with low transparency which can be used only below certain threshold (25 million forints). This law provides the issuers with the opportunity to choose between the new procedure type and the open procedure. This policy was not based on any impact assessment study. In the analysis, we use the data of 138.743 Hungarian public tenders in the period of 2009-2016. First, we test the price distortion using the Benford law with first two-digit test and then we analyse the relationships amongst price distortion and several indicators of intensity of competition and corruption risks. To test these links, we use net contract values. We calculated the direct social loss for every tender and we checked the impact of price distortion on the weight of social losses as well. The results confirm the phenomenon of price distortion related to the threshold of 25 million HUF in service sector during 2011-2015. The threshold created a good opportunity for issuers and winners to avoid open public procurement. The results also confirm that this distortive behaviour of issuers and winners occurs with lower intensity of competition and higher level of corruption risks. Consequently, the weight of direct social losses is significantly higher in tenders with net contract value directly below the threshold analysed than in other tenders. Accordingly we point out the negative social effect of the new regulation of 2011. Finally our results underline the importance of ex ante and ex post impact assessment studies in the economic policy decisions.


2018. február 1. csütörtök du. 2 óra
Király Júlia
Monetáris politikai döntések a 2008. októberi likviditási válságot megelőzően

 

2018. január 11. csütörtök du. 2 óra
Elek Péter
The closer the better: does better access to outpatient care prevent hospitalization?
/Péter Elek – Tamás Molnár – Balázs Váradi/

In 2010-2012 new outpatient service locations were established in poor Hungarian microregions. We exploit this quasi-experiment to estimate the extent of substitution between outpatient and inpatient care. Fixed-effects Poisson models on individual-level panel data for years 2008-2015 show that the number of outpatient visits increased by 19% and the number of inpatient stays decreased by 1.6% as a result, driven by a marked reduction of potentially avoidable hospitalization (PAH) (5%). In our dynamic specification, PAH effects occur in the year after the treatment, whereas non-PAH only decreases with a multi-year lag. The instrumental variable estimates suggest that a unit increase in outpatient care expenditures produces a 0.6 unit decrease in inpatient care expenditures. Our results (1) strengthen the claim that bringing outpatient care closer to a previously underserved population yields considerable health benefits, and (2) suggest that there is a strong substitution element between outpatient and inpatient care.

 

2017. december 14. csütörtök du. 2 óra
Bisztray Márta
Jönnek majd a baráti vállalatok? FDI hálózati hatások Közép-Európában

2017. november 30. csütörtök du. 2 óra
Szell Michael
Exploring quantitatively sharing benefits and inequalities in urban transportation

We introduce the notion of shareability network, which allows us to model the collective benefits of sharing rides as a function of passenger inconvenience, and to efficiently compute optimal sharing strategies on massive datasets. We first apply this framework to a dataset of millions of taxi trips taken in New York City, showing that with increasing but still relatively low passenger discomfort, cumulative trip length can be cut by 40% or more. This benefit comes with reductions in service cost, emissions, and with split fares, hinting toward a wide passenger acceptance of such a shared service. Shareability as a function of trip density saturates fast, suggesting effectiveness of the taxi sharing system also in cities with much sparser taxi fleets or when willingness to share is low. Applying the same framework to a diverse set of world cities, we find that a natural rescaling collapses all shareability curves onto a single, universal curve. We explain this scaling law theoretically with a simple model that predicts the potential for ride sharing in any city, using a few basic urban quantities and no adjustable parameters. Accurate extrapolations of this type will help planners, transportation companies, and society at large to shape a sustainable path for urban growth. Finally, we present “What the Street!?” (whatthestreet.moovellab.com), an online platform for the interactive exploration of city-wide mobility spaces. The aim of What the Street!? is to facilitate the intuitive exploration of (wasted) mobility space in cities, exploring to which extent space is distributed unevenly between different modes of transportation. We demonstrate how this data visualization of re-ordered city spaces can effectively inform relevant stakeholders and the public about large-scale reductions of parking spaces in future scenarios of wide-spread car-sharing.

2017. november 27. hétfő du. 2 óra
Lovász Anna
Nemek közötti eltérések a teljesítményben és a környezeti tényezők hatása a szubjektív visszajelzések szerepe online kísérletek alapján
/habilitációs előadás/

2017. november 20. hétfő du. 2 óra
Lengyel Balázs
Munkavállalók mobilitása, kapcsolathálózataik és a régiók termelékenysége
/habilitációs előadás/

2017. november 16. csütörtök du. 2 óra – Új helyszín! MTA Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest, Tóth Kálmán utca 4. földszinti nagy előadóterem
Kőszegi Botond /CEU/
Browsing versus Studying Offers

2017. november 9. csütörtök du. 2 óra
Sebestyén Tamás /Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar/
Aggregált ingadozás és koncentrált keresleti sokkok
Létezik-e célzott támadás a makroökonómiában?

2017. október 19. csütörtök du. 2 óra
Biró Péter

Vesecsereprogramok Európában

Absztrakt: Amennyiben egy vesebetegnek van egy lehetséges élődonorja, de az immunológiai szempontból nem kompatibilis vele, akkor több országban lehetősége van arra, hogy szervezett keretek közt elcserélje a donorját egy vele kompatibilis donorra. A cseréket központilag koordináló párosító alkalmazásokat közgazdászok, számítástudósok és transzplantációs szakemberek egyaránt szervezik és kutatják. Az előadásban összefoglaljuk az Európában működő vesecsereprogramok főbb jellemzőit, amelyet egy erre a célra létrejött COST Action keretében elemeztünk az idei évben. Kitérünk az Európában formálódó nemzetközi együttműködésekre, és a hazai program bevezetésének lehetőségére.

2017. szeptember 28. csütörtök du. 2 óra
Gyöngyösi Győző /CEU, MNB/
Financial Crisis, Creditor-Debtor Conflict and Political Extremism (Emil Verner-rel közös) – angol nyelvű előadás

Absztrakt: This paper studies the effect of the 2008 financial crisis on the vote share of the populist far-right. We use a natural experiment from Hungary where we exploit spatial differences in the prevalence of foreign currency borrowing of households. The unexpected and large depreciation of the domestic currency increased the debt burden of households borrowing in foreign currencies but not of the households borrowing in local currency. We show using zip code level data that the household debt shock significantly affected political preferences. A 10 percent rise in indebtedness increased the vote share of the far-right by 2 percentage points which explains one fourth of the increase. Labor market shocks, immigration and foreign currency debtors’ naiveté do not account for this increase. We present suggestive evidence that the rising popularity of the far-right is driven by their taking sides with the debtors against the creditors by promoting policies to help households with foreign currency loans and not general anger with the establishment.

2017. szeptember 21. csütörtök du. 2 óra
Sziklai Balázs
Választókörzetek kialakítása Európában és a tengerentúlon 

2017. szeptember 14. csütörtök du. 2 óra
Laki Mihály
Vihar után. Dohánytermék piaci fejlemények 2014-2017

2017. augusztus 31. csütörtök du. 2 óra
Darvas Zsolt
Some are more equal than others: new estimates of global and regional income inequality

május 25. csütörtök du. 2 óra
Kőrösi Gábor
Válságban a hatékony piac

május 18. csütörtök 14 óra
Dániel Horn
Human capital effects of kindergarten and school enrollment timing (Ágnes Szabó-Morvai, Dániel Horn, Anna Lovász, Kristof De Witte)

We provide new evidence on the process of early childhood skill formation by examining the effects of both kindergarten and school entry age on the cognitive and non-cognitive skill development of children. Previous literature suggests that individually, earlier entry into kindergarten, a longer time spent in kindergarten, and later enrollment into school may all have a positive effect on children’s human capital. It is important to note that kindergarten enrollment age, years spent in kindergarten, and school enrollment age are perfectly interrelated and hence their effects cannot be separated. We can, however, learn more about the role of each factor by estimating the joint effect of each pairing of these factors. Using the National Assessment of Basic Competencies – which covers full cohorts of Hungarian children in grades 6, 8, and 10 between 2009 and 2015 – we estimate the joint effect of kindergarten enrollment age and years spent in kindergarten, as well as the joint effect of years spent in kindergarten and school enrollment age on cognitive outcomes (test scores) and non-cognitive measures. In order to cure endogeneity problems, we use an instrumental variables approach, utilizing birthdate-related enrollment cutoff rules. The results show that both of these joint effects are important, but the second is much larger: increasing the years spent in kindergarten by postponing school enrollment seems to be more beneficial than doing so by bringing kindergarten enrollment forward. Effect sizes are around 0.05 and 0.3 standard deviations in standardized test scores in the 6th grade. We also show that these effects are declining with age, and that they are partially driven by increased non-cognitive skills such as locus of control and motivation.

április 27. csütörtök 14 óra
Balázs Reizer

Frontloading the Unemployment Benefit: An Empirical Assessment

április 20. csütörtök 14 óra
Baksa Dániel
Kamatprémium és gazdasági növekedés: a Visegrád országok

április 6. csütörtök 14 óra
Andrea Weber /Vienna University of Economics and Business, CEPR and IZA Bonn/
The Effects of the Early Retirement Age on Retirement Decisions

március 30. csütörtök 14 óra
Simonovits András 
Csebisev algebrai egyenlőtlensége és két nyugdíjgazdasági alkalmazása

Absztrakt: Csebisev algebrai egyenlőtlensége két n-elemű pozitív és szigorúan növekvő (csökkenő) sorozatra vonatkozik, ahol n>1: a két sorozat elemeinek páronkénti szorzatának átlaga nagyobb (kisebb), mint a két átlag szorzata. Ez az egyenlőtlenség valószínűség-számítási nyelven a következő alakot ölti: két azonos (ellentétesen) rendezett sorozat közti korreláció pozitív (negatív). Ennek az elemi egyenlőtlenségnek két nyugdíjgazdasági alkalmazását mutatjuk be, amelyek a heterogenitás fontosságára hívják fel a figyelmet. 1. Ha egy nyugdíjrendszerben a nagyobb nyugdíjat élvezők tovább élnek, akkor az átlagos halandósággal számoló nyugdíjmodell alábecsüli a nyugdíjkiadásokat. 2. Különböző mértékben töredezett munkapályák hatását vizsgáljuk két nyugdíjrendszerben. a) Ha mindenkinek addig kell dolgoznia,  amíg a nyugdíjba töltött ideje le nem csökken a szolgálati ideje felére, akkor a nyugdíjba vonulási kor és a szolgálati idő hossza közti korreláció negatív. b) Ha az éves nyugdíj a nyugdíjazásig befizetett járulék és a hátralévő élettartam hányadosa (eszmei számla), akkor a nyugdíjba vonulási kor és a szolgálati idő hossza közti korreláció pozitív. Elméleti eredményeinket empirikus adatokkal igazoljuk. Az előadás megértéséhez középiskolás ismeretekre van szükség.

március 16. csütörtök 14 óra
Fritz Schiltz
Do parents respond to school inspection reports?
A quasi-experimental study.

Abstract
School inspection reports provide transparency in the market for schools. It allows consumers (parents and pupils) to (re)consider school choice more objectively. We exploit the fact that school inspectorates selects schools randomly – enforced by law – for a detailed assessment of school quality. Unfavorable outcomes of the inspection induce reputation effects, which might trigger a lower demand for the school. This paper contributes to the growing literature on school information and parental choice. We find that parental demand for schools is strongly affected by shocks in transparency, following the publication of, especially positive, school inspection reports. Also, these responses vary with the school’s location and socio-economic composition. Flanders makes a unique educational setting for a quasi-experimental approach since no central examinations are performed. As a result, school inspection reports are the sole source of school quality information parents can rely on. The randomness in school selection by inspectorates combined with the absence of other accountability tools results in a truly exogenous shock in transparency allowing causal inference.

március 2. csütörtök 14 óra
Holtzer Péter
Egy kvázi-önkéntes (auto-enrolment) nyugdíj-megtakarítási rendszer magyarországi bevezetési lehetőségeiről

Az előadás alapját a szerző “Simonovits 70 – Társadalom- és természettudományi írások” című kötetben tavaly megjelent cikke képezi, ami ITT olvaható.

február 23. csütörtök 14 óra
Joris Ghysels /TIER, Maastricht University, the Netherlands /
The effect of summer schools on grade retention in Dutch secondary education:
A regression discontinuity approach

Abstract
This paper evaluates the effectiveness of summer schools as an instrument to reduce grade retention in Dutch secondary education. A summer school is an intensive remedial teaching intervention during regular holiday periods intended to avert grade retention. They are built on the literature suggesting high social and individual costs of grade retention and they focus on students with only few learning problems for whom a short, intensive intervention is assumed to be helpful. A summer school lasts between one and two weeks and focuses at one to three subjects.
We use school rules regarding grade retention as assignment variables in a fuzzy regression discontinuity design on a large dataset of students (N= 30,174 with 1,855 participants of summer schools). We evaluate whether participation in the summer school effectively reduces a students’ likelihood of repeating a grade and whether they obtain adequate marks in the following schoolyear. We find evidence that summer schools reduce grade retention, but we find no effects on later marks. These findings cast doubt on the longer term effectiveness of this policy intervention in its current form.

február 9. csütörtök 14 óra
Laki Mihály
Két történet: a gyógyszertárak piaca 2010 után – Esettanulmány

Absztrakt: A cikkben a szerző a gazdasági szabályozás két eseményét vizsgálta a gyógyszertárak piacán. Egy befolyásos szakmai szervezet javaslatainak beemelése a kormány programjába és a gyógyszerek iránti belföldi kereslet visszafogása egyaránt a FIDESZ–KDNP-kormánynak a 2010-es választások után néhány hónappal hozott, a patikapiac szereplőinek viselkedését és erőviszonyait jelentősen befolyásoló és módosító döntései. Az új kormány a nagykereskedelmi és termelővállalatok növekvő piaci részesedését a gyógyszerészek (akik a helyi társadalom fontos véleményformálói) tulajdoni hányadának kötelező emelésével kívánta csökkenteni. A tulajdoni hányad növelését több, a költségvetés számára többletkiadással járó vagy bevételeit csökkentő kedvezmény szolgálta. Az ország nemzetközi megítélése szempontjából kedvezőtlen költségvetési hiánynövekedést a kiadások visszafogásával megakadályozni igyekvő kormány jelentősen csökkentette a gyógyszerkassza kiadásait is. Ez a döntés rontotta a gyógyszertárak piaci helyzetét, várakozásait, tulajdonszerzési terveit és esélyeit. A többségi gyógyszerésztulajdon megteremtésének programja azonban nem bukott el, csak késett. Amikor az egészségügy intézményeinek nyomására fokozatosan felpuhult a gyógyszerkassza költségvetési korlátja, a javuló piaci helyzetbe került és újabb tulajdonszerzési kedvezményekben részesülő gyógyszerészek vállalják a többségi tulajdon kockázatait.

január 26. csütörtök 14 óra
Kristof De Witte
Strategic Public Policy, Migration and Sorting around Population Thresholds

Abstract: We analyse whether, when and how local office-holders respond to the economic incentives embedded in exogenously imposed population thresholds leading to an increased number and/or remuneration of local office-holders. Using data from all 589 Belgian municipalities over the period 1977-2014, local politicians are found to influence population growth through policy measures aimed at stimulating net in-migration when approaching important population thresholds. We provide evidence that tax rate reductions and housing policy decisions (i.e., granting additional building permits early in the election cycle to maximise population growth just before the ‘deadline’ to surpass a population threshold) act as key mechanisms. These shifts in public policies are only observed when the incumbent mayor expects to benefit from crossing the population threshold.

január 19. csütörtök 14 óra
Bakó Tamás
Az erőforrás-allokáció szerepe a politikai átmenetekben

Absztrakt: Az elmúlt másfél évtizedben számos modell született a politikai átmenetek magyarázatára. E modellek jelentős részében az átmenet legfőbb hajtóereje az egyenlőtlenség, és ezzel szoros kapcsolatban a redisztribúció iránti igény. Az előadásom első részében rövid, kritikai áttekintést adok az előbb említett modellekből, majd esettanulmányokon keresztül egy olyan alternatív magyarázatot adok diktatórikus rezsimek demokratizálódására, melyben a jövedelmek újraelosztása mellet az erőforrások-allokációja, és ezzel összhangban az elitcsere is jelentős szerepet játszik. Végül az esettanulmányok alapján feltárt mechanizmusokat egy játékelméleti modell keretében is bemutatom, ami lehetőséget ad bizonyos komparatív statikai vizsgálatok elvégzésére is.

 • Események

  • KTI szeminárium :Babak Heydari – Balancing Efficiency and Stability using Core-Periphery Networks

   2022.05.26.
   13:00 - 15:00

   Helyszín: Az előadást hibrid formában tartjuk meg : a személyes részvétel mellett (helyszín : KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., K11-K12 terem) zoomon keresztül is be lehet kapcsolódni. Az ehhez tartozó link külső érdeklődők számára a kti.titkarsag@krtk.hu e-mail címen igényelhető és csütörtök délelőtt válik elérhetővé. There is often a trade-off between system efficiency (macro-level) and network stability (micro-level) when designing multi-agent networks. As more system components incorporate autonomous/AI agents ...   Read More »

  • KTI szeminárium – Hermann Zoltán – habilitációs előadás

   2022.05.30.
   09:30 - 11:00

   Helyszín: Az előadást hibrid formában tartjuk meg : a személyes részvétel mellett (helyszín : KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., K11-K12 terem) zoomon keresztül is be lehet kapcsolódni. Az ehhez tartozó link külső érdeklődők számára a kti.titkarsag@krtk.hu e-mail címen igényelhető és csütörtök délelőtt válik elérhetővé. Tanári eredményesség becslése, a tanári eredményességbeli különbségek mértéke és a tanár-diák összepárosítás 2 magyarországi tankerületben. A témában folyó OTKA kutatás első eredményeinek bemutatása, részletesen ...   Read More »

 • Hírek

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.