hu / en

KTI KIADVÁNY

Munkaerőpiaci Tükör

Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete 2000-ben indította el a magyarországi munkapiac és foglalkoztatáspolitika aktuális jellemzőit bemutató és a témakör egy-egy területét részletesen elemző Munkaerőpiaci tükör című évkönyvsorozatot. A kötetek tartalmának összeállítása során arra törekedtünk, hogy az államigazgatásban dolgozó szakemberek, az önkormányzatokban, a civil szervezetekben, a közigazgatási hivatalokban, az oktatási intézményekben, a  kutatóintézetekben dolgozók, a sajtó munkatársai jól hasznosítható információkat kapjanak a magyarországi munkapiaci folyamatokról, a foglalkoztatáspolitika jogszabályi és intézményi környezetéről, a magyarországi munkapiaccal foglalkozó hazai és nemzetközi kutatások friss eredményeiről. Minden évben kiválasztunk egy területet, amelyet különösen fontosnak tartunk a magyarországi munkapiaci folyamatok megértése, a tényeken alapuló foglalkoztatáspolitika eredményessége szempontjából. Ezt a kiválasztott témát a Közelkép fejezetei járják körül, és összefoglalják a témával kapcsolatban elérhető legfrissebb hazai kutatási eredményeket és leíró elemzéseket.

Sorozatszerkesztő: Szabó-Morvai Ágnes  tudományos főmunkatárs, KRTK KTI, ELKH

Szerkesztőbizottság:

Ádám Sándor – főosztályvezető, Technológiai és Ipari Minisztérium, Munkaerőpiaci Programok Főosztálya

Busch Irén – főosztályvezető, Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság, Közfoglalkoztatási Statisztikai,Elemzési és Monitoring Főosztály

Fazekas Károly – emeritus kutató, ny. tudományos főmunkatárs, KRTK, ELKH

Kadlecsik Roland – osztályvezető, Központi Statisztikai Hivatal, Keresetstatisztikai osztály

Köllő János – tudományos tanácsadó, KRTK KTI, ELKH

Lakatos Judit – nyugdíjas szakmai főtanácsadó, Központi Statisztikai Hivatal

Reizer Balázs  – tudományos főmunkatárs, KRTK KTI, ELKH

 

A Statisztikai Blokk adatai az alábbi linken érhetőek el (Munkaerőpiaci Tükör táblák):

https://adatbank.krtk.mta.hu/adatbazisok/elerheto-adatbazisok/

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2022

Társadalmi egyenlőtlenség és mobilitás

Szabó-Morvai Ágnes - Pető Rita

2023

Kötetünk ebben az évben a társadalmi egyenlőtlenségek és a társadalmi mobilitás témakörét járja körül. Széles áttekintést nyújt a témában elérhető közgazdasági és szociológiai elemzésekből, amelyek segítségével végig veszi az emberi élet szakaszait a születéstől az időskorig. Minden életszakaszban a jellemző társadalmi egyenlőtlenségi dimenziókat elemzi, gyermekkorban például az oktatásban, felnőttkorban a munkaerőpiacon, időskorban pedig a nyugdíjrendszerben megfigyelhető társadalmi egyenlőtlenségekre mutat rá.

A kötet letölthető egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:

Címnegyed és tartalom
Szerzők
Előszó
Magyarországi munkapiac, 2022 (Bakó Tamás & Lakatos Judit)
Közelkép. Társadalmi egyenlőtlenség és mobilitás
Bevezetés (Pető Rita)
1. Szubjektív gazdasági egyenlőtlenségek és univerzalizmus Magyarországon (Gáspár Attila)
2. Társadalmi különbségek a gyermekek egészségi állapotában Magyarországon a 21. század második évtizedében (Hajdu Tamás & Kertesi Gábor)
3. Társadalmi egyenlőtlenségek az oktatásban
3.1. Oktatási és társadalmi egyenlőtlenségek Magyarországon (Varga Júlia)
3.2. A teszteredmények társadalmi egyenlőtlensége és az általános iskolai szegregáció (Hermann Zoltán, Kertesi Gábor & Varga Júlia)
3.3. Iskolai szegregáció, tanulói teljesítmény és iskolai továbbhaladás Magyarországon (Hermann Zoltán & Kisfalusi Dorottya)
K3.1. A kompenzációs előny szerepe az elérni kívánt legmagasabb iskolai végzettség egyenlőtlenségeiben (Drucker Luca Flóra)
3.4. A hatosztályos gimnáziumi szelekció és eredményesség (Horn Dániel)
3.5. Az iskolák heterogenitásának hozzájárulása a későbbi béregyenlőtlenségekhez a fiatal munkavállalók esetében (Boza István & Horn Dániel)
3.6. A koronavírus-járvány és az iskolai teszteredmények egyenlőtlensége (Boza István & Hermann Zoltán)
3.7. Az oktatásirányítás és -finanszírozás központosításának hatása az oktatási egyenlőtlenségekre (Hermann Zoltán & Semjén András)
3.8. A kötelező iskolalátogatási korhatár csökkentésének munkapiaci és gyermekvállalási hatásai (Adamecz Anna, Prinz Dániel & Szabó-Morvai Ágnes)
K3.2. 20 év alatti várandósok: mennyire jellemző és mi befolyásolja a hátrányos helyzetet? (Szabó Laura & Makay Zsuzsanna)
K3.3. Az iskolalátogatási korhatár csökkentése – hatása a roma fiatalokra (Köllő János & Sebők Anna)
4. Felnőttkorban megjelenő társadalmi egyenlőtlenségek
4.1. A személyi tőkejövedelmek jellemzői és a jövedelemeloszlásban betöltött szerepük 2007 és 2021 között (Krekó Judit & Tóth G. Csaba)
K4.1. A nemek közti különbség a tőkejövedelmek eloszlásában (Krekó Judit & Tóth G. Csaba)
4.2. Hogyan lesz az etnikai előítéletből foglalkoztatási diszkrimináció? A kisvállalatok szerepe (Kertesi Gábor, Köllő János, Károlyi Róbert & Szabó Lajos Tamás)
4.3. A szegénység helyzete Magyarországon (Gábos András & Tátrai Annamária)
K4.2. Jövedelmi szegénység a közfoglalkoztatottak körében (Gábos András & Claudia Colombarolli)
4.4. Szegénység és kapcsolati tőke (Albert Fruzsina & Hajdu Gábor)
4.5. Kapcsolathálózatok és jövedelemegyenlőtlenség a magyar városokban (Lengyel Balázs, Tóth Gergő & Johannes Wachs)
4.6. Az egészségi állapot egyenlőtlenségei Magyarországon (Kollányi Zsófia)
K4.3. Roma nők várandósgondozási és szülészeti ellátási hátránya (Szabó Laura & Veroszta Zsuzsanna)
4.7. Földrajzi és szocioökonómiai tényezők szerepe az egészségügyben – becslések országon belüli költözések alapján (Elek Péter, Győrfi Anita, Kungl Nóra & Prinz Dániel)
4.8. Generációk közötti transzferek és lakásmobilitás – fiatalok lakásszerzési lehetőségei és korlátai (Kőszeghy Lea, Győri Ágnes & Csizmady Adrienne)
5. Időskori társadalmi egyenlőtlenség – nyugdíj-egyenlőtlenségek Magyarországon (Reiff Ádám & Simonovits András)
6. Társadalmi mobilitás
6.1. Mit mondanak az egyetemi évkönyvek a társadalmi mobilitásról? (Gáspár Attila & Pető Rita)
6.2. A társadalmi mobilitás nemek közötti egyenlőtlenségei Magyarországon (Huszár Ákos, Győri Ágnes & Balogh Karolina)
6.3. Kapott vagyontranszferek és ezek hatása a háztartás vagyonára (Medgyesi Márton)
6.4. A társadalom felső és alsó csoportjaiba irányuló iskolai mobilitási folyamatok Magyarországon (Huszár Ákos, Balogh Karolina & Győri Ágnes)
6.5. Első generációs diplomások Magyarországon (Adamecz Anna)
6.6. Szülői háttér és az oktatás munkaerőpiaci megtérülése, 2005–2019-ben Magyarországon – becslési kísérlet az EU–SILC-adatok alapján (Tóth István György & Csathó Ábel)
A munkapiaci szakpolitika eszközei (Hajdu Miklós, Makó Ágnes, Nábelek Fruzsina & Nyírő Zsanna)
Statisztikai adatok (Czethoffer Éva)
Munkapiaci kutatások, válogatott bibliográfia, 2022 (Bálint Éva)
Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke

2024

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2021

Közelkép: „Adminisztratív adatok a gyakorlatban”

Szabó-Morvai Ágnes - Lengyel Balázs

A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet által kiadott „Munkaerőpiaci Tükör” című évkönyv-sorozat legfrissebb kötetének tanulmányai a hazai közadatok, a kormányzati szervek által gyűjtött adminisztratív adatok hasznosításáról szólnak.
A tanulmányok egyik alapját az az egyedülállóan gazdag adminisztratív adatbázis jelenti, amelyet a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Adatbankja állított össze.

Tartalom

A könyv letölthető
egy file-ként pdf-ben

2024

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2020

Fazekas Károly - Kónya István - Krekó Judit

Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete 2000-ben indította el a magyarországi munkapiac és foglalkoztatáspolitika aktuális jellemzőit bemutató és a témakör egy-egy területét részletesen elemző Munkaerőpiaci tükör című évkönyvsorozatot. A kötetek tartalmának összeállítása során arra törekedtünk, hogy az államigazgatásban dolgozó szakemberek, az önkormányzatokban, a civil szervezetekben, a közigazgatási hivatalokban, az oktatási intézményekben, a  kutatóintézetekben dolgozók, a sajtó munkatársai jól hasznosítható információkat kapjanak a magyarországi munkapiaci folyamatokról, a foglalkoztatáspolitika jogszabályi és intézményi környezetéről, a magyarországi munkapiaccal foglalkozó hazai és nemzetközi kutatások friss eredményeiről. Az idén is kiválasztottunk egy területet, amelyet különösen fontosnak tartottunk a magyarországi munkapiaci folyamatok megértése, a tényeken alapuló foglalkoztatáspolitika eredményessége szempontjából. A szerkesztőbizottság döntése alapján az idei Közelkép a koronavírus járvány és a munkapiac összefüggéseit járja körül. A pandémia által okozott rövid távú munkapiaci folyamatok mellett a kötet egyes fejezeteiben a járvány hosszabb távú és közvetett hatásaival is foglalkozunk.

Tartalom

A könyv letölthető
egy file-ként pdf-ben
vagy fejezetenként:

TARTALOM

Előszó

Magyarországi munkapiac, 2020 (Bakó Tamás & Lakatos Judit)

Közelkép. A koronavírus-válság hatásai
Bevezető (Kónya István & Krekó Judit)
1. Munkaerőpiaci helyzet a járvány kitörése előtt (Köllő János, Oblath Gábor & Scharle Ágota)
2. Munkapiac, munkanélküliség a válság idején
2.1. Foglalkoztatás a járvány idején (Köllő János)
K2.1. A járvány és a Munkaerő-felmérés (Köllő János)
K2.2. Változás a foglalkoztatás mérésében 2021-ben (Köllő János)
2.2. Munkaerőpiaci áramlások a Covid-válság idején (Kónya István)
2.3. Mekkorára nőhetett a munkanélküliség – becslés internetes keresések alapján(Kónya István & Köllő János)
2.4. Állásvesztés, munkahely- és foglalkozásváltás a járulékbevallások adatai alapján (Kónya István & Krekó Judit)
2.5. Munkaerőpiaci alkalmazkodás a koronavírus-járvány idején – egy reprezentatív felmérés eredményei (Koltai Júlia, Prinz Dániel & Röst Gergely)
2.6. Regisztrált munkanélküliség a járvány alatt (Boza István & Krekó Judit)
2.7. Átlagos bérek kivételes időkben – a magyarországi keresetek alakulása a koronavírus-járvány első másfél évében (Gáspár Attila & Reizer Balázs)
K2.3. A magyar munkavállalók foglalkoztatása Ausztriában a koronavírus járvány előtt és alatt (Reizer Balázs)
3. A válság hatása a különböző társadalmi csoportokra
3.1. A lezárások hatása az anyákra (Szabó-Morvai Ágnes & Vonnák Dzsamila)
3.2. A koronavírus-járvány elleni óvintézkedések betartása és hatása az 50 év feletti európai lakosság körében (Bíró Anikó, Branyiczki Réka & Elek Péter)
3.3. A koronavírus-járvány és a magyar nyugdíjrendszer (Simonovits András)
3.4. Fiatalok a munkaerőpiacon és a munkaügyi rendszerben a járvány idején (Csillag Márton & Munkácsy Balázs)
4. Változó munkavégzés, távmunka
4.1. Kik dolgoznak otthonról végezhető állásokban? (Czaller László, Elekes Zoltán & Lengyel Balázs)
4.2. Mely iparágakban és régiókban van lehetőség hosszú távon is távmunkára? (Pető Rita & Koren Miklós)
4.3. Távmunka és munkahelyek: ingatlanpiaci hatások (Horváth Áron)
4.4. Közösségi munkahelyek Budapesten és a válság hatása (Kálmán Judit)
5. Munkaerőpiaci intézkedések
5.1. Nemzetközi és hazai intézkedések (Varga Júlia)
5.2. Munkahelymegtartó bértámogatások Magyarországon a járvány idején (Krekó Judit & Varga Júlia)
5.3. Mi történik az álláskeresőkkel, miután nyilvántartásba vették őket? (Boza István & Krekó Judit)
5.4. Közfoglalkoztatás a válság alatt (Bazsalya Balázs & Molnár György)
5.5. Mit kezdtek az állami foglalkoztatási szolgálatok a covid-válsággal? (Csillag Márton)
6. Oktatás, egészségügy, járványmagatartás
6.1. Részvétel az oktatásban, lemorzsolódás és évismétlés a covid járvány első évében (Hermann Zoltán)
6.2. Tanulási veszteség a covid következtében – szimulációs eredmények (Varga Júlia)
6.3. Távoktatás a koronavírus járvány idején (Hermann Zoltán, Horn Dániel, Varga Júlia & Varga Kinga)
6.4. A koronavírus-járvány hatása a halálozásra és az egészségügyi ellátórendszerre (Elek Péter, Mayer Balázs & Váradi Balázs)
6.5. Kockázati preferencia és a covid-19 (Horn Dániel, Khayouti Sára & Kiss Hubert János)

A munkapiaci szakpolitika eszközei (2020. június – 2021. május)(Hajdu Miklós, Makó Ágnes, Nábelek Fruzsina & Nyírő Zsanna)
A koronavírus-járvány munkaerőpiaci kezelése európában a járvány első hulláma után (Makó Ágnes & Nábelek Fruzsina)
A koronavírus-járvány hatásai a vállalatok működésére, létszámgazdálkodására. Percepciók, várakozások és a válságkezelés folyamata (Bacsák Dániel, Hajdu Miklós & Horváth Ágoston)

Statisztika
Munkaerőpiaci kutatások. Válogatott bibliográfia (Bálint Éva)

2024

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2019

Fazekas Károly - Elek Péter - Hajdu Tamás

Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete 2000-ben indította el a magyarországi munkapiac és foglalkoztatáspolitika aktuális jellemzőit bemutató és a témakör egy-egy területét részletesen elemző Munkaerőpiaci tükör című évkönyvsorozatot. A kötetek tartalmának összeállítása során arra törekedtünk, hogy az államigazgatásban dolgozó szakemberek, az önkormányzatokban, a civil szervezetekben, a közigazgatási hivatalokban, az oktatási intézményekben, a  kutatóintézetekben dolgozók, a sajtó munkatársai jól hasznosítható információkat kapjanak a magyarországi munkapiaci folyamatokról, a foglalkoztatáspolitika jogszabályi és intézményi környezetéről, a magyarországi munkapiaccal foglalkozó hazai és nemzetközi kutatások friss eredményeiről. Az idén is kiválasztottunk egy területet, amelyet különösen fontosnak tartottunk a magyarországi munkapiaci folyamatok megértése, a tényeken alapuló foglalkoztatáspolitika eredményessége szempontjából. A szerkesztőbizottság döntése alapján az idei Közelkép az egészségi állapot és a munkaerőpiac kapcsolatát tárgyalja. Az egyes fejezetek megírásánál ahol lehetett, igyekeztünk kitérni a koronavírus-járvány 2020. tavaszi hullámával kapcsolatos fejleményekre.

Tartalom

Tartalom Előszó Magyarországi munkapiac, 2019–2020 (Bakó Tamás & Lakatos Judit)
Bevezető
A foglalkoztatottság alakulása
Munkaerőpiaci kereslet és -tartalék
Kereset, munkajövedelem, munkaerőköltség
Kormányzati és vállalati munkapiaci szakpolitika koronavírus-járvány idején
1. A munkapiaci szakpolitika eszközei (2019. június–2020. május) (Hajdu Miklós, Makó Ágnes, Nábelek Fruzsina & Nyírő Zsanna)
2. A koronavírus-járvány következtében bevezetett munkaerőpiaci intézkedések Európában (Makó Ágnes & Nábelek Fruzsina)
3. A koronavírus-járvány hatásaival kapcsolatos vállalati percepciók, várakozások és a vállalkozások válságkezeléssel kapcsolatos lépései (Bacsák Dániel & Horváth Ágoston)
Közelkép: Munkapiac és egészség Bevezető (Elek Péter & Hajdu Tamás)
1. Egészségi állapot és munkapiaci státus összefüggései Magyarországon és Európában (Bíró Anikó, Branyiczki Réka & Kollányi Zsófia)
2. Jövedelmi, munkapiaci és területi egyenlőtlenségek 2.1. A mortalitás és morbiditás jövedelmi egyenlőtlenségei (Bíró Anikó, Elek Péter, Hajdu Tamás, Kertesi Gábor & Prinz Dániel)
K2.1. A szívinfarktus előfordulásának és ellátásának egyenlőtlenségei a munkaerőpiaci összefüggések tükrében (Uzzoli Annamária)
2.2. A munkaerőpiaci státus, egyes krónikus betegségek előfordulása és az egészségügyi kiadások összefüggései (Fadgyas-Freyler Petra & Fadgyas Tibor)
2.3. A hálapénz, a magánegészségügy igénybevétele és a kielégítetlen egészségügyi szükségletek szocioökonómiai státus szerinti eloszlása (Baji Petra)
3. A foglalkoztatottak egészsége 3.1. Munkajövedelem, egészségi állapot és egészségügyi kiadások (Bíró Anikó & Prinz Dániel)
3.2. Vállalatjellemzők és egészség (Bisztray Márta, Bíró Anikó & Prinz Dániel)
3.3. Munkahelyi balesetek (Köllő János & Sinka-Grósz Zsuzsanna)
K3.1. Baleseti kockázat és bérek – elméleti megfontolások (Köllő János)
K3.2. A dohányzási tilalom hatása a vendéglátóhelyeken dolgozó nők újszülöttjeinek egészségére (Hajdu Tamás & Hajdu Gábor)
3.4. A táppénz ösztönzési hatásai (Csillag Márton, Marczell Kinga & Márk Lili)
K3.3. Egészségügyi fejlesztések hatása a munkavállalókra – egy fejlesztési program példája (Csillag Márton & Elek Péter)
K3.4. Az elvándorlók egészsége (Bíró Anikó)
4. Az egészségügy mint munkáltató 4.1. Az egészségügyi dolgozók egészsége (Varga Júlia)
4.2. Az orvosok elvándorlása 2009–2017 között (Varga Júlia)
5. Munkanélküliség és egészség 5.1. A gazdasági válság és az állásvesztés hatása az egészségi állapotra (Elek Péter, Krekó Judit & Munkácsy Balázs)
K5.1. Az egészségügyi ellátórendszer igénybevétele a közmunkába lépés után (Csillag Márton & Reizer Balázs)
5.2. A gazdasági átmenet hosszú távú egészségi következményei (Bíró Anikó & Branyiczki Réka)
6. Az idősödés munkapiaci összefüggései 6.1. Öregségi nyugdíjba vonulás és az egészségi állapot (Bíró Anikó & Elek Péter)
6.2. A palliatív ellátás iránti növekvő kereslet munkapiaci összefüggései
(Fazekas Károly & Tir Melinda)
7. Megváltozott munkaképesség, rokkantság, rehabilitáció 7.1. A megváltozott munkaképességű népesség foglalkoztatása és a kereslet oldali szakpolitikai eszközök (Krekó Judit & Scharle Ágota)
K7.1. A kötelező foglalkoztatási kvóta és a rehabilitációs hozzájárulás (Krekó Judit & Scharle Ágota)
7.2. A megváltozott munkaképesség esetén igényelhető pénzbeli ellátások változásai és azok hatásai (Krekó Judit & Scharle Ágota)
K7.2. A munkavégző képesség mérése és a megváltozott munkaképességű népesség számbavétele (Boldmaa Bat-Erdene, Krekó Judit & Scharle Ágota)
8. Gyermekkori, fiatalkori egészségsokkok és iskolázottság 8.1. A gyermekek kórházban töltött idejének hatása az iskolai eredményességre (Hermann Zoltán & Horn Dániel)
K8.1. Szakirodalmi áttekintés a gyermekkori sokkok későbbi hatásairól (Szabó-Morvai Ágnes)
8.2. A tinédzserkori anyaság és a munkapiac (Adamecz-Völgyi Anna)
9. A koronavírus-járvány első hulláma 9.1. Magyarországi közpolitikai reakciók a koronavírus-járványra 2020 első félévében (Váradi Balázs)
9.2. Foglalkoztatás a koronavírus-járvány első hullámának idején (Köllő János)
Függelék: Admin3 – A KRTK Kapcsolt Államigazgatási Paneladatbázisa (Sebők Anna)
Statisztikai adatok A fontosabb adatok forrásai Munkaerőpiaci kutatások. Válogatott bibliográfia (Bálint Éva) Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke

2024

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2018

Fazekas Károly - Csillag Márton - Hermann Zoltán -Scharle Ágota

A KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával 2000-ben indította el a magyarországi munkapiac és foglalkoztatáspolitika aktuális jellemzőit bemutató és a témakör egy-egy területét részletesen elemző Munkaerőpiaci Tükör című évkönyvsorozatot. A kötetek tartalmának összeállítása során arra törekedtünk, hogy az államigazgatásban dolgozó szakemberek, a foglalkoztatási szolgálat szervezeteiben, az önkormányzatokban, a civil szervezetekben, a közigazgatási hivatalokban, az oktatási intézményekben és a kutatóintézetekben dolgozó kollégák, az írott és elektronikus sajtó munkatársai napi munkájukban jól hasznosítható információkat kapjanak a magyarországi munkapiaci folyamatokról, a foglalkoztatáspolitika jogszabályi és intézményi környezetéről, a magyarországi munkapiaccal foglalkozó hazai és nemzetközi kutatások friss eredményeiről. Megőrizve a sorozat szerkesztőinek korábbi gyakorlatát, idén is kiválasztottunk egy területet, amelyet különösen fontosnak tartottunk a magyarországi munka-piaci folyamatok megértése, a tényeken alapuló foglalkoztatáspolitika eredményessége szempontjából. A szerkesztőbizottság döntése alapján az idei Közelkép a fiatalok iskolázottsági és munkaerőpiaci jellemzőit tárgyalja.

Tartalom

A könyv letölthető egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:

Címnegyed és tartalomElőszóA magyarországi munkapiac 2018-ban (Bakó Tamás & Lakatos Judit)
Közelkép: Fiatalok az iskolában és a munkaerőpiaconBevezető (Csillag Márton, Hermann Zoltán & Scharle Ágota)
1. Fiatalok a munkapiacon és az iskolában – Változások 2002 és 2018 között (Csillag Márton, Scharle Ágota, Molnár Tamás & Tóth Endre)
2. Iskolai képzés
2.1. Szövegértési és matematikai kompetencia hatása a keresetre és foglalkoztatási esélyekre (Hermann Zoltán, Horn Dániel, Köllő János, Sebők Anna, Semjén András & Varga Júlia)
2.2. A középfokú iskolatípus hatása a tanulói teljesítményekre (Hermann Zoltán)
2.3. Jelentkezés és felvétel a középfokú oktatásba (Hermann Zoltán & Varga Júlia)
2.4. A 2013. évi szakképzési reform hatása a tanulók kompetenciáira (Hermann Zoltán, Horn Dániel & Tordai Dániel)
2.5. A tankötelezettségi korhatár csökkentésének hatása a lemorzsolódásra (Hermann Zoltán)
K2.5. Mivel foglalkoznak azok a 17 évesek, akik nem járnak iskolába? (Köllő János & Sebők Anna)
3. A gyakorlatszerzés csatornái
3.1. Diákmunka (Greskovics Bori & Scharle Ágota)
3.2. A szakiskolai tanoncképzés rövid távú munkaerőpiaci hatásai (Horn Dániel)
3.3. Alkalmi és más munkaformák (Greskovics Bori & Scharle Ágota)
4. Korai munkanélküliség és későbbi munkapiaci kimenetek
4.1. Vannak-e a gazdasági válságnak maradandó nyomai? (Csillag Márton)
K4.1. Mi a következménye annak, ha gazdasági válság idején lépnek ki a fiatalok a munkaerőpiacra? Nemzetközi kitekintés (Tóth Endre)
4.2. Munkanélküliség a pályakezdők körében (Csillag Márton)
5. A foglalkoztatáspolitika hatása
5.1. A nem tanuló, nem dolgozó fiatalok álláskeresési magatartása (Molnár Tamás)
K5.1. Álláskeresési csatornák (Molnár Tamás)
5.2. Fiataloknak nyújtott aktív munkaerőpiaci eszközök és az Ifjúsági Garancia Program (Krekó Judit, Molnár Tamás & Scharle Ágota)
5.3. A munkahelyvédelmi akcióterv hatása (Svraka András)
5.4. A minimálbér szerepe a fiatalok keresetének alakulásában (Csillag Márton)
5.5. Fiatalok a közfoglalkoztatásban, különös tekintettel a középiskolai lemorzsolódókra (Molnár György)
6. A roma fiatalok helyzete
6.1. Roma fiatalok az iskolában és a munkapiacon – Változások 2011 és 2016 között (Scharle Ágota)
6.2. Lakóhely szerinti különbségek a nem tanuló és nem dolgozó tizenévesek arányában a tankötelezettségi kor leszállítása előtt és után (Köllő János & Sebők Anna)
7. Felnőttképzés és túlképzettség
7.1. Fiatalok munkahelyi és iskolarendszeren kívüli képzése (Varga Júlia)
7.2. A nem kognitív készségek növekvő szerepe az álláskeresésben és a munkavégzésben (Fazekas Károly)
7.3. A fiatal diplomások munkaerőpiaci helyzete, túlképzettség, a diplomák értéke (Varga Júlia)
8. Földrajzi és foglalkozások közötti mobilitás
8.1. A foglalkozások közötti mobilitás a különböző végzettségű fiatalok körében (Varga Júlia)
8.2. Ifjúsági elvándorlás – Fiatalok külföldi munkavállalása (Hárs Ágnes & Simon Dávid)
A munkapiaci szakpolitika eszközei (2018. június – 2019. május) (Hajdu Miklós, Makó Ágnes, Nábelek Fruzsina & Nyírő Zsanna)
Statisztikai adatokMunkaerőpiaci kutatások. Válogatott bibliográfia (Bálint Éva)
Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke

Munkaerőpiaci zsebtükör 2018 – külön füzetben

 

2018