2020 januárjától a MT/DP Műhelytanulmányok és a Budapest Working Papers sorozat egybeolvadt, és a továbbiakban KRTK-KTI Műhelytanulmányok cím alatt közli az intézet kutatóinak tudományos munkáját. A KRTK-KTI Műhelytanulmányok célja, hogy hozzászólásokat, vitát generáljanak, nem mentek át szakmai ellenőrzésen.

A megszűnt sorozatok tanulmányai az alábbi linkeken érhetőek el:

MT/DP műhelytanulmányok

BWP műhelytanulmányok

2021

2021/14 IMRE FERTŐ – LÁSZLÓ Á. KÓCZY – ATTILA KOVÁCS – BALÁZS R. SZIKLAI Power ranking of the members of the Agricultural Committee of the European Parliament KRTK-KTI Műhelytanulmányok Kiadvány letöltése

2021/14 Power ranking of the members of the Agricultural Committee of the European Parliament IMRE FERTŐ – LÁSZLÓ Á. KÓCZY – ATTILA KOVÁCS – BALÁZS R. SZIKLAI

We aim to identify the most influential members of the Agricultural Committee of the European Parliament (COMAGRI). Unlike previous studies that were based on case studies or interviews with stakeholders, we analyse the voting power of MEPs using a spatial Banzhaf power index. We identify critical members: members whose votes are necessary to form winning coalitions. We found that rapporteurs, EP group coordinators and MEPs from countries with high relative Committee representations, such as Ireland, Poland or Romania are powerful actors. Italy emerges as the most influential member state, while France seems surprisingly weak.

Kiadvány letöltése (pdf)
2021/15 SEBŐK ANNA A kognitív készségek hatása a diplomások bérére KRTK-KTI Műhelytanulmányok Kiadvány letöltése

2021/15 A kognitív készségek hatása a diplomások bérére SEBŐK ANNA

Ebben a cikkben Magyarországon elsőként vizsgálom a kognitív készségek szerepét a felsőoktatási végzettség megtérülésében. Az adatok a KRTK Adatbank Kapcsolt Államigazgatási Paneladatbázisából származnak (Sebők 2019). Az adatforrás lehetővé teszi a különböző államigazgatási adatbázisok együttes vizsgálatát a magyar lakosság 50%-os mintáján. Az elemzésben a 2008-ban 10. osztályos középiskolások kompetenciaeredményeit, mint a korai kognitív készségek proxy változóját használom a hosszú távú diplomás pályakövetéses vizsgálatomban. A tanulmányban az oktatás hozamszámítási megközelítései közül a kereseti függvények módszerét alkalmazom.

Kiadvány letöltése (pdf)
2021/13 PÉTER ELEK – ANIKÓ BÍRÓ – PETRA FADGYAS-FREYLER Income gradient of pharmaceutical panic buying at the outbreak of the COVID-19 pandemic KRTK-KTI Műhelytanulmányok Kiadvány letöltése

2021/13 Income gradient of pharmaceutical panic buying at the outbreak of the COVID-19 pandemic PÉTER ELEK – ANIKÓ BÍRÓ – PETRA FADGYAS-FREYLER

We analyse the timing, magnitude and income dependence of pharmaceutical panic buying around the outbreak of the COVID-19 pandemic in Hungary. We use district-level monthly and daily administrative data on detailed categories of pharmaceutical purchases, merge them to income statistics and estimate multilevel panel models. Our main results are as follows. First, the days of therapy (DOT) of pharmaceutical purchases increased by more than 30% in March 2020, when major lockdown measures were announced. This pattern holds for almost all categories of pharmaceuticals. Second, shortly after the panic reactions, the aggregate amount of pharmaceutical purchases returned to their pre-shock levels, however, the frequency of pharmacy visits decreased. Third, the panic buying reaction was significantly stronger in richer geographical areas, where – according to the daily data – people also reacted earlier to the pandemic-related news. Overall, the results suggest that panic buying of pharmaceuticals can have detrimental effects on vulnerable populations.

Kiadvány letöltése (pdf)
2021/12 KÖLLŐ JÁNOS –REIZER BALÁZS A koronavírus-járvány első hullámának hatása a foglalkoztatásra és a vállalatok árbevételére KRTK-KTI Műhelytanulmányok Kiadvány letöltése

2021/12 A koronavírus-járvány első hullámának hatása a foglalkoztatásra és a vállalatok árbevételére KÖLLŐ JÁNOS –REIZER BALÁZS

Tanulmányunkban a KSH munkaerő-felmérése és havi teljesítménystatisztikája segítségével vizsgáljuk a koronavírus járvány első hullámának azonnali gazdasági hatásait. A mikroadatok vizsgálata lehetővé teszi, hogy az aggregált statisztikáknál részletesebben mérjük fel a gazdasági visszaesés által okozott károkat. Az eredmények a 2008-2009-esnél is súlyosabb visszaesésre és az egyenlőtlenség növekedésére utalnak. A diplomások az átlagnál jobban vészelték át a válságot: körükben kisebb volt az állásvesztés valószínűsége, nagyobb arányban tértek át távmunkára és az őt alkalmazó cégek árbevétele is kevesebbet esett. A külföldi tulajdonú exportáló vállalatok árbevétele az átlagosnál nagyobbat zuhant márciusban, de nyárra már megközelítette a kora tavaszi értékét. Ezzel szemben a magyar tulajdonú cégeknél a visszaesés lassabb, de tartósabb volt.

 

Kiadvány letöltése (pdf)
2021/11 Björn Högberg – Dániel Horn High-stakes national testing, gender and school stress in Europe – A difference-in-difference analysis. KRTK-KTI Műhelytanulmányok Kiadvány letöltése

2021/11 High-stakes national testing, gender and school stress in Europe – A difference-in-difference analysis. Björn Högberg – Dániel Horn

Outcomes related to the wellbeing of students are increasingly being recognized as valuable objectives for education systems. In this study, we ask if high-stakes testing affects school-related stress among students and if there are gender differences in these effects.

We combine macro-level data on high-stakes testing with survey data on more than 300,000 students aged 10-16 years in 31 European countries, from three waves (2002, 2006 and 2010) of the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study. With variation in high-stakes testing across countries, years and grade levels, we use a quasi-experimental difference-in-differences (DD) design for identification of causal effects.

We find that high-stakes testing increases self-reported school-related stress by almost 10 % of a standard deviation. This is primarily driven by a strong effect for girls, meaning that high-stakes testing increases the gender gap in school-related stress. The results are robust to a range of sensitivity analyses.

Kiadvány letöltése (pdf)
2021/10 KHAYOUTI SÁRA –KISS HUBERT JÁNOS –HORN DÁNIEL Versengeni és együttműködni? Egy reprezentatív felmérés tanulságai KRTK-KTI Műhelytanulmányok Kiadvány letöltése

2021/10 Versengeni és együttműködni? Egy reprezentatív felmérés tanulságai KHAYOUTI SÁRA –KISS HUBERT JÁNOS –HORN DÁNIEL

Ebben a tanulmányban azt vizsgáljuk két reprezentatív felmérés segítségével, hogy egyéni szinten hogyan viszonyul egymáshoz a versengés és az együttműködés, illetve ezek hogyan függnek össze a végzettséggel. Az első eredményünk az, hogy a versengés és az együttműködés pozitívan és szignifikánsan korrelál, még akkor is, ha figyelembe vesszük a válaszadó korát, nemét, a lakhelyének településtípusát és a régióját. Másrészt azt találjuk, hogy a versengés és az együttműködés nemlineárisan függ össze a végzettséggel. Magasabb fokú versengés és együttműködés több oktatásban töltött évvel jár együtt, de egyre csökkenő mértékben. Továbbá, a túl magas együttműködés és versengési értékkel a végzettség alacsonyabb szintje jár együtt.

Kiadvány letöltése (pdf)
2021/9 ANDRÁS SIMONOVITS Introducing flexible retirement : a dynamic model KRTK-KTI Műhelytanulmányok Kiadvány letöltése

2021/9 Introducing flexible retirement : a dynamic model ANDRÁS SIMONOVITS

Typically economists arguing for flexible (or variable) retirement age, but they rely on steady state analysis.  In this paper we consider the replacement of a mandatory retirement system with a flexible one in real time. We show that even if early retirement is duly punished, diminishing the effective retirement age by 1 year raises the first year’s and the total expenditures during transition by 8% and  70% of the original annual expenditure, respectively.

Kiadvány letöltése (pdf)
2021/8 HAJDU TAMÁS – KERTESI GÁBOR Statisztikai jelentés a gyermekegészség állapotáról Magyarországon a 21. század második évtizedében KRTK-KTI Műhelytanulmányok Kiadvány letöltése

2021/8 Statisztikai jelentés a gyermekegészség állapotáról Magyarországon a 21. század második évtizedében HAJDU TAMÁS – KERTESI GÁBOR

ÖSSZEFOGLALÓ

Kutatásunk a magyarországi gyerekek egészségi állapotában fennálló társadalmi különbségeket vizsgálja a 2010-es években. Az elemzések alapját számos adminisztratív adatbázis és survey jellegű információforrás adja. Beszámolónk összegyűjti, egységes statisztikai keretbe rendezi a rendelkezésre álló mikroszintű adatok többségét, és a laikus közvélemény számára is követhető formában értelmezi őket. A vizsgálatunk rámutat arra, hogy gyermekek egészsége milyen nagy mértékben függ össze azzal, hogy milyen társadalmi közegbe születtek, hogy milyen életkörülmények és jövedelmi viszonyok között élnek, illetve hogy milyen viselkedési sajátosságokkal rendelkeznek ők maguk és a szüleik.

Kiadvány letöltése (pdf)
2021/7 ANIKÓ BÍRÓ – RÉKA BRANYICZKI – PÉTER ELEK Time patterns of precautionary health behaviours during an easing phase of the COVID-19 pandemic in Europe KRTK-KTI Műhelytanulmányok Kiadvány letöltése

2021/7 Time patterns of precautionary health behaviours during an easing phase of the COVID-19 pandemic in Europe ANIKÓ BÍRÓ – RÉKA BRANYICZKI – PÉTER ELEK

Using data from the COVID-19 questionnaire of the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), we investigate the time patterns of precautionary health behaviours of individuals aged 50 and above during the summer of 2020, an easing phase of the COVID-19 pandemic in Europe. We also examine how these health behaviours differ by the presence of chronic conditions such as hypertension, high cholesterol level, heart disease, diabetes or chronic bronchitis, which can be considered as risk factors for COVID-19. Our results suggest that while on average, people became less precautious during our analysed time period, this is less so for those who are at higher risk. We also document large regional differences in precautionary health behaviours and show that higher risk individuals are on average more cautious in all regions. We conclude that people adjusted their health behaviours in line with the generally understood risk of the COVID-19 disease. At the same time, our results also point out divergences in the level of willingness to take different precautionary steps.

Kiadvány letöltése (pdf)
2021/6 BALÁZS R. SZIKLAI Ranking Institutions within a Discipline: The Steep Mountain of Academic Excellence KRTK-KTI Műhelytanulmányok Kiadvány letöltése

2021/6 Ranking Institutions within a Discipline: The Steep Mountain of Academic Excellence BALÁZS R. SZIKLAI

We present a novel algorithm to rank smaller academic entities such as university departments or research groups within a research discipline. The Weighted Top Candidate (WTC) algorithm is a generalisation of an expert identification method. The axiomatic characterisation of WTC shows why it is especially suitable for scientometric purposes. The key axiom is stability — the selected institutions support each other’s membership. The WTC algorithm, upon receiving an institution citation matrix, produces a list of institutions that can be deemed experts of the field. With a parameter we can adjust how exclusive our list should be. By completely relaxing the parameter, we obtain the largest stable set — academic entities that can qualify as experts under the mildest conditions. With a strict setup, we obtain a short list of the absolute elite. We demonstrate the algorithm on a citation database compiled from game theoretic literature published between 2008–2017. By plotting the size of the stable sets with respect to exclusiveness, we can obtain an overview of the competitiveness of the field. The diagram hints at how difficult it is for an institution to improve its position.

Kiadvány letöltése (pdf)
2021/5 SÁNDOR KATONA - ANNA LOVÁSZ The Role of the Gender Composition of Performance Feedback on Peers in Shaping Persistence and Performance KRTK-KTI Műhelytanulmányok Kiadvány letöltése

2021/5 The Role of the Gender Composition of Performance Feedback on Peers in Shaping Persistence and Performance SÁNDOR KATONA - ANNA LOVÁSZ

We study the impact of the gender composition of a scoreboard on the persistence and performance of players in an online game. Players were randomly selected into eight groups, defined along two dimensions: they saw high or average scores on a scoreboard (score level), and within each of these, they saw either 3 male, 2 male and one female, 1 male and 2 female, or 3 female names associated with the scores (gender composition). Based on 1140 participants, we find that males are generally less responsive to performance information on other participants. Compared to the baseline of all male names on the scoreboard, females play fewer games when they see only female names, but more games when they see mixed gender names with high scores. Their performance (best score) increases significantly when they see at least one female name and high scores. This result is in line with the importance of female-specific reference points – or role models – in encouraging females’ participation and higher performance in competitive settings. It supports the use of policies aimed at providing these, such as the introduction of female role models and the public acknowledgement of high performing females.

 

Kiadvány letöltése (pdf)
2021/4 TAMÁS HAJDU – GÁBOR HAJDU Post-conception heat exposure increases clinically unobserved pregnancy losses KRTK-KTI Műhelytanulmányok Kiadvány letöltése

2021/4 Post-conception heat exposure increases clinically unobserved pregnancy losses TAMÁS HAJDU – GÁBOR HAJDU

Evidence of the relationship between temperature during pregnancy and human embryo mortality is limited. Most importantly, the literature lacks causal estimations and studies on early pregnancy losses. Here, we estimate the impact of early pregnancy temperature exposure on the clinically unobserved pregnancy loss rate. We use administrative data of clinically observed pregnancies from more than three decades for Hungary. We apply an empirical approach that allows us to infer the impact of temperature on the clinically unobserved pregnancy loss rate from the estimated effects on the clinically observed conception rate. The results show that exposure to hot temperatures during the first few weeks after the conception week increases the clinically unobserved pregnancy loss rate, whereas exposure to colder temperatures seems to decrease it. Importantly, the temperature-induced changes represent changes in the total number of pregnancy losses rather than a compositional change between clinically observed and clinically unobserved pregnancy losses.

Kiadvány letöltése (pdf)

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.