MEGJELENT A FEHÉR KÖNYV A COVID-19-JÁRVÁNY TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSAIRÓL

Fehér könyv a COVID-19-járvány társadalmi-gazdasági hatásairól

Közgazdaságtudományi Intézet,
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont,
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat,
Budapest, 2022.

Szerkesztette: Horn Dániel és Bartal Anna Mária

“Kötetünk célja a COVID-19-járvány rövid és hosszú távú hatásainak feltárása. A több mint két éve tartó pandémia következményeivel való szembenézés elkerülhetetlen a megfelelő közpolitikai intézkedések kidolgozásához. Enélkül a halmozottan  megjelenő és nem vagy csak esetileg megoldott társadalmi-gazdasági problémák egymást erősítve felhalmozódhatnak. A COVID-19-járványt végigkísérte a válság, illetve katasztrófa narratívák versengése. E narratívák alapján a kötetben a járványt inkább válságként értelmeztük, amennyiben az „meglepetést” jelentett a döntéshozók számára, jelentős fenyegetettséget hozott a társadalmi-gazdasági célok elérését illetően, valamint a megfelelő és hatékony válaszok kidolgozására szoros és   korlátozott idő állt rendelkezésre. Ugyanakkor úgy látjuk, hogy a COVID-19-járvány a katasztrófákra jellemző jegyeket is hordozott, mivel egyfelől súlyosan megzavarta a kollektív cselekvések rutinjait (lezárások, kijárási és személyes érintkezések korlátozása), másfelől olyan társadalmi és gazdasági zavarokat okozott, amelyek gyors, azonnali beavatkozásokat követeltek. Fontos kiemelni, hogy mind a válság-,  mind a katasztrófafolyamatot olyan közös jelenségek kísérik, mint a fenyegetettség, a bizonytalanság, a sérülékenység, valamint az elszenvedett stressz, trauma, amelyek önmagukban is komoly közpolitikai intézkedéseket igényelnének.


Fehér Könyv kidolgozását és szerkesztését két cél határozta meg:

 egyfelől megmutatni a COVID-19-járvány emberi (humán) hatásait;
 másfelől elemezni a járvány társadalmi teljesítményre gyakorolt hatásait.


Mindkét dimenzió mentén olyan fontos, rendszerszintű következtetések vonhatók le, amelyek a későbbi közpolitikai döntések előkészítéséhez elengedhetetlenek. Az  elemzések eredményei ehhez kívánnak hozzájárulni azzal, hogy egyrészt leírják a COVID-19-járvány utáni „helyreállítási” stratégiák kiindulási helyzetét, másrészt felvázolják azt a közpolitikai kihívást is, hogy a „helyreállítási” stratégiák kidolgozásakor egy új, megváltozott helyzettel kell számolni, és azok középpontjában a változásokhoz, új körülményekhez jobban alkalmazkodó rendszerek kialakítására kell figyelemmel lenni.”

 • Események

  • KTI szeminárium :Babak Heydari – Balancing Efficiency and Stability using Core-Periphery Networks

   2022.05.26.
   13:00 - 15:00

   Helyszín: Az előadást hibrid formában tartjuk meg : a személyes részvétel mellett (helyszín : KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., K11-K12 terem) zoomon keresztül is be lehet kapcsolódni. Az ehhez tartozó link külső érdeklődők számára a kti.titkarsag@krtk.hu e-mail címen igényelhető és csütörtök délelőtt válik elérhetővé. There is often a trade-off between system efficiency (macro-level) and network stability (micro-level) when designing multi-agent networks. As more system components incorporate autonomous/AI agents ...   Read More »

  • KTI szeminárium – Hermann Zoltán – habilitációs előadás

   2022.05.30.
   09:30 - 11:00

   Helyszín: Az előadást hibrid formában tartjuk meg : a személyes részvétel mellett (helyszín : KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., K11-K12 terem) zoomon keresztül is be lehet kapcsolódni. Az ehhez tartozó link külső érdeklődők számára a kti.titkarsag@krtk.hu e-mail címen igényelhető és csütörtök délelőtt válik elérhetővé. Tanári eredményesség becslése, a tanári eredményességbeli különbségek mértéke és a tanár-diák összepárosítás 2 magyarországi tankerületben. A témában folyó OTKA kutatás első eredményeinek bemutatása, részletesen ...   Read More »

 • Hírek

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.