Elekes Zoltán

tudományos munkatárs

Elekes Zoltán

tudományos munkatárs

Elérhetőség

Kutatócsoport

Agglomeráció és társadalmi kapcsolathálózatok

Publikációs lista

Rövid szakmai életrajz

Elekes Zoltán kutatói és oktatói tevékenységet 2012 óta végez, amelynek során a regionális tudományi szemléletmód és a hálózatelemzési eszköztár kombinálására törekszik. Tudományos fokozatát summa cum laude minősítéssel szerezte 2018 végén a Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskolájában. Doktori értekezésében a külföldi tulajdonú vállalatok és az import szerepét vizsgálta a hazai térségek foglalkoztatottságának növekedésében és exportszerkezetének időbeli változásában.

Kutatómunkáját 2017-től a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontban működő Agglomeráció és Társadalmi Kapcsolathálózatok Lendület Kutatócsoportban, illetve 2019-től a svédországi Umeå University, Department of Geography részlegén posztdoktori kutatóként végzi. 2012-től doktoranduszként, 2014-től tanársegédként, 2019-től 2020 februárjáig pedig adjunktusként dolgozott az SZTE GTK Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézetében. Kutatási tevékenysége eredménye számos konferencia előadás, 35 tudományos közlemény (ebből 10 idegen nyelvű), amelyekre eddig 35 független hivatkozás érkezett. A folyóiratcikkek közül kiemelkednek a Regional Studies-ban, a European Planning Studies-ban, a Tér és Társadalomban, illetve a Közgazdasági Szemlében megjelentek. 2019-be elnyerte a Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT) Kiváló Ifjú Regionalista díját. Részt vett a PhD-hallgatóknak szervezett, 2019 augusztusában Umeå-ban megrendezett „4th workshop of the Young Economic Geographers Network on Regional Development and Peripheral Regions” szervezésében. 2012-től az MRTT, 2013-tól a Regional Studies Association, 2018-tól a Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület tagja. Felkért bírálóként segítette az Economic Geography, az Entrepreneurship Theory and Practice, a Tér és Társadalom, a Közgazdasági Szemle és a Deturope folyóiratok munkáját. 2019-ben regionális gazdaságfejlesztési szakpolitikai tanácsadásban is tapasztalatot szerzett: a svédországi Västernorrland régió intelligens szakosodási stratégiaalkotási munkájában működött közre.

Oktatói tevékenységet, szakdolgozati témavezetést az SZTE GTK magyar és angol nyelvű BSc és MSc képzésein folytatott mikro- és makroökonómia, regionális gazdaságtan, helyi gazdaságfejlesztés és lokális tudásmenedzsment témákban. A 2019-es OTDK-n két alapképzéses hallgatója – Juhász Sándorral társtémavezetésben – a “Regionális gazdaságfejlesztés támogatása a terméktér segítségével” című pályamunkával első díjat nyert a “Regionális gazdaságtan és területfejlesztés” szekcióban. Jelenleg az ELTE Alkalmazott Közgazdaságtan BA programjában futó “Network and Spatial Analysis” kurzus fejlesztésében és oktatásában működik közre.

Önéletrajz

Publikációk

Vissza a Kutatók oldalra

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.