hu / en

Az MTA Lendület-kutatócsoportok vezetőinek nyilatkozata

placeholder.png

Az MTA Lendület-kutatócsoportok vezetőinek nyilatkozata a Magyar Kormány MTA finanszírozásának átcsoportosítását magában foglaló költségvetési tervezetéről

Ezúton szeretnénk kifejezni teljes egyetértésünket az MTA Elnökségének az 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) módosítási tervével kapcsolatban 2018. június 15-én tett nyilatkozatával. A kormánytervezet szerint az MTA költségvetésének 70%-a és a Lendület-csoportok pénzkeretének egésze az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz kerülne, amely új koncepciók mentén, eddig tisztázatlan feltételek mellett dönthetne ennek felhasználásáról. A finanszírozás átcsoportosítása és a felügyeleti szerv megváltoztatása rendkívül bizonytalan helyzetbe hozza a csoportjainkat.

A Lendület-csoportok létrehozása 2009-ben indult meg az MTA kiemelt programjaként (http://mta.hu/lendulet). A Lendület program célja az MTA hatékonyságának növelése és szerkezeti megújítása, amit a nemzetközi sikereket elérő fiatal kutatók hazacsábításával, illetve itthon tartásával segít. Az elmúlt tíz évben több mint 150 kutatócsoport alakult, és a csoporttagokat is beleértve mintegy ezer fiatal kutathatott az MTA intézményeiben és magyar egyetemeken kedvező feltételek mellett. A Lendület program sikerességét mutatja a tudományos publikációk kimagasló száma, az elnyert európai támogatások nagy összege és azok az alapkutatásra épülő eredmények, amelyeknek társadalmi és gazdasági hasznosulása is kiemelkedő. Kutatásaink minden tématerületet lefednek az orvosi és mérnöki területektől a társadalmi, gazdasági és kulturális kérdésekig, és ezekből a kutatásokból számos innovatív alkalmazás is született. A Lendület program – az MTA kutatóintézeteinek teljesítményorientált, kiválóságalapú átalakítása mellett – az egyetemi oktatóknak is lehetőséget biztosított kiemelt kutatási tevékenységre és e kutatásoknak az oktatásba történő beépülésére.

A Lendület program szakmai szempontok szerint kiválasztott hazai kutatóknak és egyetemi oktatóknak biztosította azt, hogy itthon boldoguljanak, munkájukkal a hazai tudásalapú társadalmat építsék, és egyben reményt adott minden tudomány iránt érdeklődő magyar fiatalnak, hogy szorgalmas és kiváló munkával itthon is lehet érvényesülni. Az MTA Lendület-kutatócsoportok felügyeleti szervének és finanszírozásának megváltoztatása nemcsak bennünk, csoporttagjainkban és családjainkban ébreszt aggodalmat, hanem a hazai kutatói, egyetemi oktatói társadalom egészében.

A tudományos kutatásban a stabilitás, a hosszú távú tervezhetőség pótolhatatlan érték. Ezért kérjük a döntéshozókat, hogy különös értékként őrizzék meg a Lendület programot, és az maradjon egészében az MTA gondozásában, amely elindítója és kiváló gazdája ennek a stratégiai fontosságú programnak.

Budapest, 2018 június 20.

Az aláírók névsora

Abért Miklós, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, Csoportok és Gráfok Kutatócsoport (2012-2017)
Abonyi János, Pannon Egyetem, Komplex Rendszerek Figyelemmel Kísérése Kutatócsoport (2017-)
Adamik Béla, MTA NYTI, Számítógépes Latin Dialektológiai Kutatócsoport (2015-)
Andics Attila, ELTE, Neuroetológiai Kutatócsoport (2017-)
Bajnok Zoltán, MTA Wigner FK, Holografikus Kvantumtérelmélet Csoport (2012-2017)
Bárth Dániel, ELTE, Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport (2018- )
Benczúr András, MTA SZTAKI, Big Data Kutatócsoport (2012-2017)
Bíró Anikó, MTA KRTK KTI, Egészség és Társadalom Kutatócsoport (2018-)
Biró Péter, MTA KRTK KTI, Mechanizmustervezés Kutatócsoport (2016 -)
Csanády László, Semmelweis Egyetem, Ioncsatorna Kutatócsoport (2017-)
Csonka Szabolcs, BME, Nanoelektronika Kutatócsoport (2017-)
Csörsz Rumen István, MTA BTK ITI, Nyugat-Magyarországi Irodalom 1770–1820 Kutatócsoport (2017-)
Dalos Anna, MTA BTK ZTI, 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport (2012-2017)
Dénes Ádám, MTA KOKI, Neuroimmunológia Kutatócsoport (2016-)
Dombi Péter, MTA Wigner FK, Ultragyors Nanooptika Kutatócsoport (2014-)
Domokos Péter, MTA Wigner FK, Kvantummérés Lendület Csoport (2011-2014)
Dóra Balázs, BME, Topológia és Korreláció Kutatócsoport (2018-)
Dosztányi Zsuzsanna, ELTE, Bioinformatikai Kutatócsoport (2014-)
Erdélyi Gabriella, MTA BTK, Családtörténeti Kutatócsoport (2017-)
Földváry Miklós István, ELTE, Liturgiatörténeti Kutatócsoport (2018-)
Gácser Attila, SZTE, Mikobiom Kutatócsoport (2018-)
Geiszt Miklós, Semmelweis Egyetem, Peroxidáz Enzimek Kutatócsoport (2011-2016)
Hangya Balázs, MTA KOKI, Rendszer-Neurobiológia Kutatócsoport (2015-)
Harcos Gergely, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, Automorf Kutatócsoport (2017-)
Hettyey Attila, MTA ATK NÖVI, Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport (2012-)
Homolya László, MTA TTK EI, Molekuláris Sejtbiológia Kutatócsoport (2012-2017)
Jakus Zoltán, Semmelweis Egyetem, Nyirokélettani Kutatócsoport (2014-2019)
Józsi Mihály, ELTE, Komplement Kutatócsoport (2012-2017)
Juhász Gábor, MTA SZBK, Drosophila Autofágia Kutatócsoport (2014-)
Kállay Mihály, BME, Kvantumkémiai Kutatócsoport (2013-)
Katona István, MTA KOKI, Molekuláris Neurobiológiai Kutatócsoport (2013-2018)
Katz Sándor, ELTE, Rácstérelméleti Kutatócsoport (2012-2017)
Kern Zoltán, MTA CSFK, Lendület 2ka Palaeoclimate Research Group (2012-2017)
Kézsmárki István, BME, Magneto-optikai Spetroszkópia Kutatócsoport (2014-)
Kiss Farkas Gábor, ELTE, Humanizmus Kelet-Közép-Európában Kutatócsoport (2014-)
Kiss László, MTA CSFK KTM CSI, Exobolygók és Csillagszerkezet Kutatócsoport (2009-2012)
Kóczy Á. László, MTA KRTK KTI, Játékelmélet Kutatócsoport (2010-)
Kóspál Ágnes, MTA CSFK KTM CSI, Korong-Kutatócsoport (2014-)
Kovács Mihály, ELTE, Motorenzimológiai Kutatócsoport (2011-2016)
Kovács Tamás György, MTA Atomki, Rács Kvantum-színdinamika Kutatócsoport (2011-2014)
Legeza Örs, MTA Wigner FK, Erősen Korrelált Rendszerek Kutatócsoport (2012-2017)
Lengyel Balázs, MTA KRTK KTI, Agglomeráció és Társadalmi Kapcsolathálózatok Kutatócsoport (2017-)
Lipinszki Zoltán, MTA-SZBK, Sejtciklus Szabályozás Kutatócsoport (2017-)
Lugaro Maria, MTA CSFK CSI, AGB Nukleáris Asztrofizika és Csillagpor Kutatócsoport (2014-)
Lukács Ágnes, BME, Nyelvelsajátítás Kutatócsoport (2018-)
Makara Judit, MTA KOKI, Idegi Jelátvitel Kutatócsoport (2011-2016)
Markó Alexandra, ELTE, Lingvális Artikuláció Kutatócsoport (2016-)
Maurovich-Horvat Pál, Semmelweis Egyetem, Kardiovaszkuláris Képalkotó Kutatócsoport (2013-2018)
Mátés Lajos, MTA SZBK, Tumor Genom Kutatócsoport (2015-)
Mócsai Attila, Semmelweis Egyetem, Gyulladásélettani Kutatócsoport (2013-2018)
Mosonyi Milán, BME, Kvantum-információelmélet Kutatócsoport (2018-)
Muraközy Balázs, MTA KRTK KTI, Vállalati Stratégia és Versenyképesség (2013-)
Nagy László, MTA SZBK, Gomba Genomika es Evolúció Kutatócsoport (2014-)
Nusser Zoltán, MTA KOKI, Cellularis Idegélettani Kutatócsoport (2012-2017)
Pál András, MTA CSFK CSI, Légyszem-kamera Kutatócsoport (2012-2017)
Pálvölgyi Dömötör, MTA-ELTE Lendület Kombinatorikus Geometria kutatócsoport, 2017
Papp Balázs, MTA SZBK, Számítógépes Rendszerbiológiai Kutatócsoport (2009 -2014)
Papp Tamás, SZTE, Gomba Patogenitási Mechanizmusok Kutatócsoport (2016-)
Pásztor Gabriella, ELTE, CMS Részecske- és Magfizikai Kutatócsoport (2015-)
Patócs Attila, Semmelweis Egyetem, Örökletes Endokrin Daganatok Kutatócsoport (2013-2018)
Rásonyi Miklós, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, Pénzügyi Matematika Kutatócsoport
(2015-)
Sonkoly Balázs, BME, Hálózat Szoftverizációs Kutatócsoport (2017-)
Sramkó Gábor, Debreceni Egyetem, Evolúciós Filogenomikai Kutatócsoport (2017-)
Stipsicz Andras, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, Alacsony Dimenziós Topologia
Kutatócsoport (2010-2015)
Szabadics János, MTA KOKI, Celluláris Neurofarmakológiai Kutatócsoport (2009-2014)
Szakács Gergely, MTA TTK EI, Membrán Fehérje Kutatócsoport (2010-2015)
Székvölgyi Lóránt, Debreceni Egyetem, Genomszerkezet és Rekombináció Kutatócsoport (2015-)
Szöllősi Gergely, ELTE, Evolúciós Genomika Kutatócsoport (2016-)
Szüts Dávid, MTA TTK, Genomstabilitás Kutatócsoport (2011-2016)
Takács Gábor, BME, Statisztikus Térelmélet Kutatócsoport (2012-2017)
Takács Károly, MTA TK, RECENS Kutatócsoport (2012-)
Tapolcai János, BME, Jövő Internet Kutatócsoport (2012-2017)
Tarczay György, ELTE, Laboratóriumi Asztrokémia Kutatócsoport (2018-)
Tardos Gábor, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, Kriptográfia Kutatócsoport (2009-)
Timinszky Gyula, MTA SZBK, DNS Károsodás és Sejtmagi Dinamika Kutatócsoport (2017-)
Tory Kálmán, Semmelweis Egyetem, Nephrogenetikai Kutatócsoport (2015-)
Tóth Zsombor, MTA BTK, Hosszú Reformáció Kelet-Európában (1500-1800) Kutatócsoport (2018-)
Török Péter, Debreceni Egyetem, Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport (2017-)
Tusnády Gábor, MTA TTK, Membránfehérje Bioinformatika Kutatócsoport (2012-2017)
Vankó György, MTA Wigner FK, Femtoszekundumos Spektroszkópiai Kutatócsoport (2013-)
Varga Dezső, MTA Wigner FK, Innovatív Detektorfejlesztő Kutatócsoport (2013-2018)
Veres-Székely Anna, ELTE, Adaptáció Kutatócsoport (2018-)
Virág Bálint, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, Véletlen Spektrum Kutatócsoport (2016-)
Werner Norbert, ELTE, Forró Univerzum Kutatócsoport (2016-)
Zaránd Gergely, BME, Egzotikus Kvantum-fázisok Kutatócsoport (2011-2016)

A jelenlegi lista a 2018. június 20. 18:00-kor érvényes állapotot tükrözi.

A Magyar Tudományos Akadémia 2009-ben hirdette meg a fiatal kutatóknak kiválósági programját, a Lendületet. A program célja az akadémiai intézményekben és egyetemeken folyó kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. A Lendület a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul: a befogadó kutatóhelyeken új téma kutatására alakuló kutatócsoportok számára biztosít forrást.

Eddig összesen 164 Lendület-kutatócsoport alakult. A támogatást idén elnyert kutatócsoportok egyebek mellett olyan kérdésekre keresik a választ, hogy miként lehet mesterséges intelligencia segítségével pontosabban megérteni a daganatos betegségek kialakulását és az agy működését, illetve melyek a bölcsőde, az óvoda, az iskola vagy az egyetem elkezdésekor a hatékony alkalmazkodás kulcstényezői? Alakult kutatócsoport a reformáció tanulmányozására is, amelynek vezetője úgy véli, hogy a jelenkori magyar kultúra és nemzeti identitás megértéshez, újrafelfedezéséhez és méltó megéléséhez az út ezen keresztül vezet.

2024

Jún

19

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

Következő hónap >
a

2024

Jún

19

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

Következő hónap >