Take-Up and Labor Supply Responses to Disability Insurance Earnings Limits

In most disability insurance programs beneficiaries lose some or all of their benefits if they earn above an earnings threshold. While intended to screen out applicants with high remaining working capacity, earnings limits can also distort the labor supply of beneficiaries. We develop a simple framework to evaluate this trade-off. We use a reduction in […]

Preventing (Panic) Bank Runs

Andolfatto et al. (2017) proposes a mechanism to eliminate bank runs that occur as a coordination problem among depositors (Diamond and Dybvig, 1983). Building on their work, we conduct a laboratory experiment where we offer depositors the possibility to relocate their funds to a priority account. We find evidence that the mechanism reduces not only […]

A közoktatás indikátorrendszere 2021

A közoktatás indikátorrendszere 2021Technikai útmutató „A közoktatás indikátorrendszere 2021” című kiadványhoz Budapest, 2022. Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Hőnich Heléna Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Herskovits Dávid Copyright © Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, 2022 Borító © Vigyázó Zsófia, 2022 Szemelvények „A közoktatás indikátorrendszere 2021” című kiadványból

Hogyan lesz az etnikai előítéletből foglalkoztatási diszkrimináció? A kisvállalatok szerepe

A kutatás hipotézise szerint az etnikai (esetünkben a romákkal szembeni) előítéletesség könnyebben vezet foglalkoztatási diszkriminációhoz olyan helyi munkaerőpiacokon, ahol a kisvállalatoknál dolgozók aránya magas. Az előfeltevést a 2011-es népszámlálás egyéni és járási szintű adatain és több kiegészítő forrás felhasználásával teszteljük. A foglalkoztatási esélyt becslő egyenletekbe a roma etnikai hovatartozás és számos kontrollváltozó mellett a kisvállalatok […]

Idő és pénz a gyereknevelésben Magyarországon, 1993-2010

Tanulmányunk a KSH időmérleg-felméréseinek és háztartási költségvetési adatfelvételeinek segítségével vizsgálja a gyermekes családok körében tapasztalható időfelhasználási és kiadási mintázatok jellegzetes társadalmi különbségeit és azok időbeli alakulását. Eredményeink szerint a magasabb iskolai végzettségű családok többet költenek készségfejlesztő eszközökre és szolgáltatásokra, mint az alacsony iskolázottságú szülőkkel rendelkező családok. Emellett a magasabb iskolai végzettségű anyák és apák több […]