hu / en

KTI KIADVÁNY

Verseny és Szabályozás

Az KRTK Közgazdaságtudományi Intézetének verseny- és ágazati szabályozás kérdéskörével foglalkozó évkönyv sorozata.
A köteteket elsősorban az ezzel a témával foglalkozó felsőoktatási intézmények, a verseny- és ágazati szabályozó hatóságok, az államigazgatás, a bírói kar versenyjogi, szabályozási kérdésekben eljáró tagjai, a tanácsadó cégek, a fogyasztók szervezetei és az ágazati szabályozás, versenyhatósági eljárás által érintett vállalkozások számára ajánljuk. A kiadványok elkészítését 2019-ig a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ támogatta.

VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS 2014

Valentiny Pál, Kiss Ferenc László, Nagy Csongor István

Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetének verseny- és ágazati szabályozás kérdéskörével foglalkozó nyolcadik évkönyvében elemezzük a fúziókontrollbeli párhuzamos eseményeket, bemutatjuk az ügyvédi sikerdíjas jogérvényesítési rendszer közgazdasági hátterét, valamint a bírósági felülvizsgálat szerepét a versenyfelügyeleti eljárásokban. Részletesen foglalkozunk a jogalkalmazási közgazdaságtan fogalmával, a verseny- és ágazati szabályozásban használt kvantitatív elemzésekkel, a bírósági eljárások során alkalmazott közgazdasági szakértőkkel és a versenyhatóságok működésének jóléti hatásaival. A postai piac versenyproblémáival, a hazai piacnyitás tapasztalataival és az európai gázpiac ellátásbiztonsága kínálati oldalának modellezésével egyaránt megismerkedhetnek a kötet olvasói. Az évkönyvet részletes hazai és külföldi szakbibliográfia zárja.  A kiadvány elkészítését a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ támogatta.

Tartalom

A könyv fejezetenként vagy egyben letölthető innen:

CÍMNEGYED
TARTALOM
ELŐSZÓ

I. ÁTTEKINTÉS – MÚLT, JELEN, JÖVŐ AZ ÁGAZATI ÉS VERSENYSZABÁLYOZÁSBAN

 /> Csorba Gergely: <a href=Párhuzamos események értékelése a fúziókontrollban
 /> Belényesi Pál: <a href=Hogy juthatok a pénzemhez? Az ügyvédi sikerdíjas jogérvényesítési rendszer közgazdasági háttere
 /> Nagy Csongor István: <a href=Tisztességes eljárás és bírósági felülvizsgálat a versenyfelügyeleti eljárásban

II. BETEKINTÉS – KÖZGAZDASÁGTAN A VERSENY ÉS ÁGAZATI SZABÁLYOZÁSBAN

 /> Valentiny Pál: <a href=Létezik-e jogalkalmazási közgazdaságtan?
 /> Muraközy Balázs: <a href=Kvantitatív módszerek alkalmazása versenyhatóságok kiemelt ügyeiben, 2009–2013
 /> Antal-Pomázi Krisztina: <a href=Közgazdasági szakértők a bírósági eljárásokban
 /> Paizs László: <a href=Piaci erő az áramtermelő piacon. Eredmények az egyensúlyi modellezés területéről
 /> Muraközy Balázs – Valentiny Pál: <a href=A versenyhatósági döntések jóléti hatásának méréséről

III. KÖRBETEKINTÉS – A HÁLÓZATOS SZOLGÁLTATÁSOK PIACA ÉS SZABÁLYOZÁSA

 /> Pápai Zoltán – Papp Bertalan: <a href=Versenyproblémák a postai piacokon és a magyar postai piacnyitás tanulságai
 /> Selei Adrienn–Takácsné Tóth Borbála: <a href=Az ukrán krízis rövid távú hatásai Kelet-Közép-Európa és Magyarország gázellátásbiztonságára

IV. KITEKINTÉS – SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ

Válogatott bibliográfia, 2014 • Összeállította: Bálint Éva
A SZERZŐKRŐL

Egyetlen fájlban letölthető innen: VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS 2014

A könyv korlátozott számban ingyenesen megrendelhető az alábbi címen:

Bálint Éva
MTA KRTK KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 – 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

2014

VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS 2013

Valentiny Pál, Kiss Ferenc László, Nagy Csongor István

Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetének verseny- és ágazati szabályozás kérdéskörével foglalkozó hetedik évkönyvében versenyjogi ügyekben vizsgáljuk a közgazdasági elemzés lehetőségeit, elemezzük a verseny és versenypolitika szerepét a gazdasági növekedés elősegítésében és közgazdasági nézőpontból tekintjük át az általános gazdasági érdekű szolgáltatások uniós szabályozásának paradigmaváltását. Részletesen foglalkozunk a tagállami ágazati árszabályozás kereteivel az Európai Unió jogrendszerében, különösen a villamos-energia, a posta és a vízszolgáltatás piacain. A vasúti szektor piacnyitásának helyzetével, a hálózatos közszolgáltatások szabályozási intézményrendszerének változásaival és a kelet-közép-európai villamosenergia-átviteli hálózatok költség–haszon elemzésével egyaránt megismerkedhetnek a kötet olvasói. Az évkönyvet a témakör internetes hozzáféréseivel kiegészített, részletes hazai és külföldi szakbibliográfia zárja. A kiadvány elkészítését a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ támogatta.

Tartalom

A könyv fejezetenként vagy egyben letölthető innen: 

CÍMNEGYED

TARTALOM

ELŐSZÓ

I. ÁTTEKINTÉS –  MÚLT, JELEN, JÖVŐ AZ ÁGAZATI ÉS VERSENYSZABÁLYOZÁSBAN
 /> Csorba Gergely: <a href=Milyen követelmények érvényesüljenek a versenyjogi ügyek közgazdasági értékelésekor, különösen bírósági felülvizsgálat esetén?
 /> Lőrincz László: <a href=A verseny és versenypolitika szerepe a gazdasági növekedés elősegítésében
 /> Szabó Judit: <a href=Állami támogatás és közszolgáltatási kötelezettség az Európai Unió belső piacán

II. BETEKINTÉS – AZ ÁGAZATI ÁRSZABÁLYOZÁS ÁTALAKULÁSA

 /> Nagy Csongor István: <a href=A tagállami árszabályozás keretei az Európai Unió jogában, különös tekintettel a  liberalizált piacokra
 /> Felsmann Balázs:<a href= Az európai villamosenergia-árak központi szabályozásának hatása a fogyasztói árakra
 /> Belényesi Pál: <a href=Árazási kérdések a vízszolgáltatások piacán
 /> Kiss Károly Miklós–Stenger Zsolt: <a href=Árszabályozás a postai piacokon

III. KÖRBETEKINTÉS – A HÁLÓZATOS SZOLGÁLTATÁSOK PIACA ÉS SZABÁLYOZÁSA

 /> Koós Gábor: <a href=Piacnyitás a vasúti szektorban – a negyedik vasúti csomag
 /> Valentiny Pál: <a href=Változások a hálózatos közszolgáltatások szabályozási intézményrendszerében
 /> Mezősi András–Szabó László: <a href=A kelet-közép-európai villamosenergiaátviteli hálózatok költség–haszon-elemzése 

IV. KITEKINTÉS – SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ

Válogatott bibliográfia, 2013 – Összeállította: Bálint Éva

A SZERZŐKRŐL

Egyetlen fájlban letölthető innen: VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS 2013

A könyv korlátozott számban ingyenesen megrendelhető az alábbi címen:

Bálint Éva
MTA KRTK KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 – 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

2013

VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS 2012

Valentiny Pál, Kiss Ferenc László, Nagy Csongor István

Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetének verseny- és ágazati szabályozás kérdéskörével foglalkozó hatodik évkönyvében bemutatjuk az eddig készült magyarországi empirikus piacszerkezet-elemzéseket, a „túl nagy a csődhöz” paradigma születését és bukását, a fogyasztóvédelem és a versenyjog területén szóba jövő intézményi megoldásokat, az állami piacszabályozás alternatíváinak (az önszabályozásnak) közgazdasági és jogi feltételrendszerét. A kötet hálózatos szolgáltatásokkal foglalkozó részében a vízi közmű, a távközlés, az energiaszektor és a posta szabályozásának változásait elemezzük. Az évkönyvet a témakör internetes hozzáféréseivel kiegészített, részletes hazai és külföldi szakbibliográfia zárja. A kiadvány elkészítését a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ, a Magyar Nemzeti Bank, a Morley Allen & Overy Iroda és a bnt Szabó Tom Burmeister Ügyvédi Iroda támogatta.

Tartalom

A könyv fejezetenként vagy egyben letölthető innen:

CÍMNEGYED

TARTALOM

ELŐSZÓ

I. ÁTTEKINTÉS – MÚLT, JELEN, JÖVŐ AZ ÁGAZATI ÉS VERSENYSZABÁLYOZÁSBAN

 /> Csorba Gergely: <a href=Magyarországi empirikus piacszerkezet-elemzések kutatási eredményeinek és gyakorlati alkalmazásainak áttekintése
 /> Mérő Katalin: <a href=Egy paradigma születése és bukása.
A „túl nagy a csődhöz” elv értelmezésének és alkalmazásának változásai

II. BETEKINTÉS – A SZABÁLYOZÁS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKULÁSA

 /> Cseres Katalin: <a href=Együtt vagy külön? Intézményi megoldások a fogyasztóvédelem és a versenyjog területén
 /> Muraközy Balázs–Valentiny Pál: <a href=Az állami szabályozás alternatívái. Az ön- és együttszabályozás
 /> Nagy Csongor István: <a href=A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot érintő vállalati önszabályozás perspektívái

III. KÖRBETEKINTÉS –  A HÁLÓZATOS SZOLGÁLTATÁSOK PIACA ÉS SZABÁLYOZÁSA

 /> Horváth M. Tamás–Péteri Gábor: <a href=Nem folyik az többé vissza. Az állam szerepének átalakulása a víziközmű-szolgáltatásban
 /> Kiss Ferenc László: <a href=Módszertani megjegyzések és javaslatok a távközlési szolgáltatások nemzetközi referenciaárainak képzéséhez
 /> Pápai Zoltán–Nagy Péter–Micski Judit: <a href=Az összehasonlító költségvizsgálatok módszertani kérdései és használata az energiaelosztók szabályozásában. A magyar gyakorlat értékelése
 /> Kaderják Péter–Kiss András–Paizs László–Selei Adrienn–Szolnoki Pálma–Tóth Borbála: <a href=Infrastrukturális fejlesztések szerepe a gázpiaci integrációban. Elemzések a Duna-régió gázpiaci modellel
 /> Pápai Zoltán–Nagy Péter–Csorba Gergely–Micski Judit: <a href=Tapasztalatok a mobilpiacok működéséről – ár-összehasonlítások és piacszerkezeti változások értékelése
 /> Kiss Károly Miklós: <a href=Piacnyitás a postai piacokon

IV. KITEKINTÉS – SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ

Válogatott bibliográfia, 2012 – Összeállította: Bálint Éva

A SZERZŐKRŐL

Egyetlen fájlban letölthető innen: VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS 2012

A könyv korlátozott számban ingyenesen megrendelhető az alábbi címen:

Bálint Éva
MTA KRTK KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 – 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

2012

VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS 2011

Valentiny Pál, Kiss Ferenc László, Nagy Csongor István

Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetének verseny- és ágazati szabályozás kérdéskörével foglalkozó ötödik kötetében a pénzügyi szektor válság alatti, utáni újraszabályozásának kérdéseit állítottuk a középpontba. Ennek keretében kitértünk a válság és a verseny kapcsolatára, a bankszabályozás változásaira, a központi bankok szerepének módosulásaira, a magyar bankszektor versenyhelyzetére, a fogyasztói magatartás viselkedési gazdaságtani magyarázataira. Megvizsgáltuk továbbá a verseny és a kutatás-fejlesztés viszonyát, a kategóriamenedzsment fogalmát, a viszonteladási ár rögzítésének versenyhatásait. A kötet hálózatos szolgáltatásokkal foglalkozó részében a magyar vasúti teherszállítás és az energiaszektor piacnyitás utáni versenyhelyzetét, a szolgáltatóváltás problémáit elemeztük. Az évkönyvet a témakör internetes hozzáféréseivel kiegészített, részletes hazai és külföldi szakbibliográfia zárja. A kiadvány elkészítését a DLA Piper ügyvédi iroda, a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ és a Magyar Nemzeti Bank támogatta.

Tartalom

A könyv fejezetenként vagy egyben letölthető innen: 

CÍMNEGYED

TARTALOM

ELŐSZÓ

I. Áttekintés – MÚLT, JELEN, JÖVŐ AZ ÁGAZATI ÉS VERSENYSZABÁLYOZÁSBAN

 /> Halpern László–Muraközy Balázs: <a href=A verseny és a K+F összefüggései – elméleti megközelítések és számszerű eredmények
 /> Szatmáry István: <a href=A kategóriamenedzsment versenyjogi kérdései
 /> Nagy Csongor István: <a href=A viszonteladási ár rögzítésének megítélése az amerikai, az európai unióbeli és a magyar versenyjogban – megragadott és kihagyott lehetőségek
 /> Valentiny Pál: <a href=Válságban a verseny – válságban a verseny?

II. Betekintés – A PÉNZÜGYI SZEKTOR VÁLSÁG ALATTI ÚJRASZABÁLYOZÁSA

 /> Mérő Katalin: <a href=A bankszabályozás kihívásai és változásai a pénzügyi-gazdasági válság hatására
 /> Neményi Judit: <a href=A pénzügyi válság hatása a központi bankok szabályozására
 /> Várhegyi Éva: <a href=A magyar bankszektor szabályozása és versenyhelyzete a válságban
 /> Vincze János: <a href=Fogyasztóvédelem a pénzügyi piacokon és a viselkedés-gazdaságtan

III. Körbetekintés – A HÁLÓZATOS SZOLGÁLTATÁSOK PIACA ÉS SZABÁLYOZÁSA

 /> Édes Balázs–Gerhardt Erik–Micski Judit: <a href=A liberalizáció első időszakának versenyszempontú értékelése a magyar vasúti teherszállítási piacon
 /> Vince Péter: <a href=Árszabályozás és versenyhelyzet a magyarországi energiapiaci nyitás után
 /> Paizs László: <a href=Kiskereskedelmi verseny és szolgáltatóváltás a magyarországi árampiacon

IV. Kitekintés – SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ

Válogatott bibliográfia, 2011 – Összeállította: Bálint Éva

A SZERZŐKRŐL

Egyetlen fájlban letölthető innen: VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS 2011

A könyv korlátozott számban ingyenesen megrendelhető az alábbi címen:

Bálint Éva
MTA KRTK KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 – 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

2011

VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS 2010

Valentiny Pál, Kiss Ferenc László, Nagy Csongor István

Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének verseny- és ágazati szabályozás kérdéskörével foglalkozó negyedik évkönyve is a tudományos eredmények és a szakpolitika egymásra találását, a verseny- és ágazati szabályozás gazdasági elemzésekkel való alátámasztását kívánja elősegíteni. Mostani kötetünk az internet és a média szabályozási kérdéseit helyezi középpontjába. Megvizsgáljuk az internetes szolgáltatások keresletét, termelési folyamatát, egyes piacok fogyasztási szokásait, a szerzői jogok korlátozásának, a szellemi termékek digitális terjesztésének kérdéseit, a médiaszabályozás gazdasági és jogi kereteit, az adat- és tartalomtovábbító hálózatok semlegességének vitatott kérdéseit, a szélessávú oligopolpiacok túlszabályozásának veszélyeit, az egyetemes szolgáltatás fogalmának metamorfózisait.  A kötet hálózatos szolgáltatásokkal foglalkozó részében első alkalommal foglalkozunk a hazai vízszolgáltatás helyzetével és részletesen elemezzük az egységesülő európai energia- és távközlési piacon jelentkező piaci trendeket. Az évkönyvet a témakör internetes hozzáféréseivel kiegészített, részletes hazai és külföldi szakbibliográfia zárja.  A kiadványt elsősorban az ezzel a témával foglalkozó felsőoktatási intézmények oktatói és hallgatói, a verseny- és ágazati szabályozó hatóságok, az államigazgatás szakemberei, a bírói kar versenyjogi, szabályozási kérdésekben eljáró tagjai, a tanácsadó cégek, a fogyasztók szervezetei, az ágazati szabályozás, versenyhatósági eljárás által érintett vállalkozások munkatársai számára ajánljuk. A kiadvány a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ támogatásával készült.

Tartalom

A könyv fejezetenként vagy egyben letölthető innen: 

CÍMNEGYED

TARTALOM

ELŐSZÓ

I. Áttekintés – MÚLT, JELEN, JÖVŐ AZ ÁGAZATI ÉS VERSENYSZABÁLYOZÁSBAN
 /> <a href=Kiss Ferenc László: Bevezetés az internet gazdaságtanába
 /> <a href=Gyenge Anikó: A kivételek és a korlátozások céljai a szerzői monopoljogban
 /> <a href=Nagy Csongor István: Az egyetemes szolgáltatás metamorfózisai

II. Betekintés – ELEMZÉSI MÓDSZEREK ÉS SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK AZ INTERNET ÉS A MÉDIA VILÁGÁBAN

 /> <a href=Polyák Gábor: A médiapiac szabályozásának változó eszközei
 /> <a href=Gálik Mihály–Pápai Zoltán–Urbán Ágnes: Vita az infokommunikációs hálózatok semlegességéről
 /> <a href=Pápai Zoltán: A verseny kérdése a szélessávú oligopolpiacon
 /> <a href=Nemeslaki András: A hazai online könyvpiac keresletoldali jellemzői

III. Körbetekintés – A HÁLÓZATOS SZOLGÁLTATÁSOK PIACA ÉS SZABÁLYOZÁSA

 /> <a href=Ungvári Gábor–Koskovics Éva: Áttekintés a magyar víziközmű-ágazatról
 /> <a href=Vince Péter: Versenyélénkítés erőfölény-korlátozással. Szabályozás és vállalatiszerkezet-átalakítás az Európai Unió energiapiacán
 /> <a href=Kiss Károly Miklós: Piaci és szabályozási trendek és kihívások az európai uniós távközlési piacokon

IV. Kitekintés – SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÓ

Válogatott bibliográfia, 2010 – Összeállította: Bálint Éva

A SZERZŐKRŐL

Egyetlen fájlban letölthető innen: VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS 2010

A könyv korlátozott számban ingyenesen megrendelhető az alábbi címen:

Bálint Éva
MTA KRTK KTI Könyvtár
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefonszám: (36 – 1) 309 2649
E-mail: biblio@econ.core.hu

2010