hu / en

Műhelytanulmányok

2020 januárjától a MT/DP Műhelytanulmányok és a Budapest Working Papers sorozat egybeolvadt, és a továbbiakban KRTK-KTI Műhelytanulmányok cím alatt közli az intézet kutatóinak tudományos munkáját. A KRTK-KTI Műhelytanulmányok célja, hogy hozzászólásokat, vitát generáljanak, nem mentek át szakmai ellenőrzésen.

Szerkesztő: Hajdu Tamás

A megszűnt sorozatok tanulmányai az alábbi linkeken érhetőek el:

MT/DP műhelytanulmányok

BWP műhelytanulmányok

Preventing (Panic) Bank Runs

HUBERT J. KISS – ISMAEL RODRIGUEZ-LARA – ALFONSO ROSA-GARCIA

2022/13

Andolfatto et al. (2017) proposes a mechanism to eliminate bank runs that occur as a coordination problem among depositors (Diamond and Dybvig, 1983). Building on their work, we conduct a laboratory experiment where we offer depositors the possibility to relocate their funds to a priority account. We find evidence that the mechanism reduces not only bank runs that occur because of a coordination problem among depositors but also panic bank runs (Kiss et al., 2018) that occur when depositors can observe the action of others.

2022

Hogyan lesz az etnikai előítéletből foglalkoztatási diszkrimináció? A kisvállalatok szerepe

KERTESI GÁBOR – KÖLLŐ JÁNOS – KÁROLYI RÓBERT – SZABÓ LAJOS TAMÁS

2022/12

A kutatás hipotézise szerint az etnikai (esetünkben a romákkal szembeni) előítéletesség könnyebben vezet foglalkoztatási diszkriminációhoz olyan helyi munkaerőpiacokon, ahol a kisvállalatoknál dolgozók aránya magas. Az előfeltevést a 2011-es népszámlálás egyéni és járási szintű adatain és több kiegészítő forrás felhasználásával teszteljük. A foglalkoztatási esélyt becslő egyenletekbe a roma etnikai hovatartozás és számos kontrollváltozó mellett a kisvállalatok járáson belüli foglalkoztatási súlyát, valamint a Jobbik akkori támogatottságát mérő indikátorokat vonunk be. Kimutatjuk, hogy ez utóbbi szoros kapcsolatban állt a helyi népesség erősen előítéletes tagjainak részarányával, továbbá, hogy a kisvállalatok kisebb arányban foglalkoztatnak romákat, különösen akkor, ha a munkakör csapatmunkát, vagy a fogyasztókkal való kapcsolatot feltételez. A férfiaknál a roma-nem roma foglalkoztatási rés az átlagosnál 20-40 százalékkal szélesebb erős Jobbik-támogatottság és sok kisvállalat esetén. A roma nők kisebb arányban dolgoznak a diszkriminációnak erősen kitett helyeken, foglalkoztatásukra erősebben hatnak a kínálati döntéseik, esetükben a vizsgált keresleti oldali összefüggés sokkal gyengébb.

2022

Idő és pénz a gyereknevelésben Magyarországon, 1993-2010

HAJDU TAMÁS - KERTESI GÁBOR - KÉZDI GÁBOR

2022/11

Tanulmányunk a KSH időmérleg-felméréseinek és háztartási költségvetési adatfelvételeinek segítségével vizsgálja a gyermekes családok körében tapasztalható időfelhasználási és kiadási mintázatok jellegzetes társadalmi különbségeit és azok időbeli alakulását. Eredményeink szerint a magasabb iskolai végzettségű családok többet költenek készségfejlesztő eszközökre és szolgáltatásokra, mint az alacsony iskolázottságú szülőkkel rendelkező családok. Emellett a magasabb iskolai végzettségű anyák és apák több időt is fordítanak gyermekgondozásra és a gyermekeik készségeit közvetlenül vagy közvetve fejlesztő tevékenységekre, mint az alacsonyabb iskolázottságú szülők. A különbségek igen jelentősek. A felsőfokú végzettségű anyával és apával rendelkező kétgyermekes családok éves szinten átlagosan 350 órával többet töltenek gyermekgondozási tevékenységgel és 400 ezer forinttal többet költenek készségfejlesztő kiadásokra, mint a két középfokú végzettségű szülővel rendelkező családok. A keresztmetszeti különbségek mellett jelentős időbeli változásokat is látunk. A rendszerváltás utáni két évtizedben a gyermekekre fordított időben és készségfejlesztő kiadásokban mért társadalmi különbségek növekedtek.

2022

Financial subsidies and the shortage of primary care physicians

ANIKÓ BÍRÓ – BLANKA IMRE

2022/10

The shortage of primary care physicians is a global healthcare problem, especially in rural areas. In this paper, we analyse the choice of location of primary care physicians and estimate the causal effect of financial incentives on the supply of primary care physicians in underserved areas. Our analysis is based on a quasi-experimental setting from Hungary. After 2015, primary care physicians could receive financial subsidy if they filled such a primary care position which has been vacant for at least a year, the amount of the subsidy increasing with the duration of the vacancy. Our results suggest that targeted financial incentives can help fill long-time vacant primary care positions but cannot completely eliminate primary care shortages. We also provide evidence on the role of demographic characteristics and individual preferences in the location choice of primary care physicians.

2022

Longevity gap and pension contribution cap

ANDRÁS SIMONOVITS

2022/09

A basic function of public pension systems is to guarantee a satisfactory old-age income for short-sighted low earners. In proportional (i.e., earnings-related) systems, this requires a sufficiently high contribution rate. At the same time, there should be a cap on the pension contribution base to leave sufficient room for the efficient private savings of prudent high earners. Taking into account the dependence of life expectancy on the earnings (figuratively called longevity gap), a well-chosen cap has an additional advantage: it limits the unintended income redistribution from the short-lived to the long-lived. Our strongly stylized model is able to illustrate numerically the impact of the contribution rate and of the cap on the social welfare and the unintended income redistribution.

2022