hu / en

KTI KIADVÁNY

Egyéb

70 ÉVES KÖLLŐ JÁNOS – KÖSZÖNTŐK ÉS TANULMÁNYOK

Patkós Anna és Boza István

70 ÉVES KÖLLŐ JÁNOS – KÖSZÖNTŐK ÉS TANULMÁNYOK

 

A kötetet összeállította: Boza István

Olvasószerkesztő: Patkós Anna és Boza István

Borítóterv: Ilyés Virág és Boza István

Kötetterv és nyomdai előkészítés: Boza István és Ilyés Virág

2023

KERTESI GÁBOR 70 ÉVES : Írások neki és róla

Patkós Anna - Sebes Katalin

KERTESI GÁBOR
70 ÉVES
Írások neki és róla

A kötetet összeállította és az Előszót írta: Köllő János
Olvasószerkesztő: Patkós Anna és Sebes Katalin
Borítóterv: Kempfner Zsófia
Kötetterv és nyomdai előkészítés: Kravjánszki Róbert

2021

Eszmék-történetek-elméletek – Tanulmányok Madarász Aladár tiszteletére – MA70

Havran Dániel - Klement Judit Nagy - Dániel Gergely

 width=Eszmék-történetek-elméletek
Tanulmányok Madarász Aladár tiszteletére
MA70

MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet • Budapest, 2019

A kötet a Közép-európai Brókerképző Alapítvány támogatásával készült.

A kötetet szerkesztette
Havran Dániel
Klement Judit
Nagy Dániel Gergely

Madarász Aladár 70. születésnapjának alkalmából, 2017. március 3-án pályatársai és tanítványai, kollégák és barátok konferenciát rendeztek, hogy köszöntsék az ünnepeltet. Az előadók és a hallgatóság soraiban lévők az alkalomhoz illő tisztelettel és szeretettel vettek részt az elsőrangú szakmai eseményen.

A konferencia színvonala és az előadók elkötelezettsége alapján felmerült az előadásokra épülő, tisztelgő kötet elkészítésének ötlete. Hosszú előkészületek után ebben a tanulmánykötetben köszöntik a szerzők Madarász Aladárt, hogy méltó módon viszonozzák mindazt a figyelmet, kritikus és gazdag útmutatást, mély humanitást, amelyet több tudományterület képviselői kaptak tőle az
elmúlt évtizedekben. Mindemellett a konferencia szervezői és a kötet szerkesztői bizonyosak benne, hogy a közzétett írások a tiszteletadáson túl önmagukban is gondolatébresztőnek bizonyulnak az olvasók széles köre számára.

A kötet megtalálható az MTA KRTK Könyvtárában.

 

Tartalom

Tartalom
Előszó
Kornai János: Köszöntő
Erdélyi Ágnes – Nagy Dániel Gergely: Beszélgetések Madarász Aladárral
I. Eszmék
Ludassy Mária: Hume esszéi mesterségekről, művészetekről és a tudományok szabadságáról
Halmos Károly: József pátriárka történetei
Erdélyi Ágnes: Szövegek és fordítások
Gyáni Gábor: Töprengések Quentin Skinner kapcsán
II. Történetek
Kiss Zsuzsanna: Nemzetgazdaságtan gazdatiszteknek
Klement Judit: A vállalkozó elméletben és gyakorlatban
Hild Márta: Surányi-Unger Tivadar és a német közgazdasági hagyomány
Kövér György: Bakfark Bálint és a nagy gazdasági válság, avagy a Gombosi fivérek párhuzamos életrajza
Pogány Ágnes: Kiútkeresés a világgazdasági válságból, a költségvetési politika szerepe a harmincas évek válságkezelésében
III. Elméletek
Havran Dániel: Schumpeter a tőkepiacon
Valentiny Pál: Coase-kép másképp: portré közszolgáltatásokkal
Király Júlia: Szubjektív válságtörténelem
László Géza: A nagy projektek mítosza
Nagy Dániel Gergely: A Piketty-mánián innen és túl
Madarász Aladár műveinek válogatott bibliográfiája
A kötet szerzői

2019

Simonovits 70. Társadalom- és természettudományi írások – Arkhimédésztől az időskori jövedelmekig

Patkós Anna

Simonovits 70
Társadalom- és természettudományi írások
Arkhimédésztől az időskori jövedelmekig

MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
Budapest • 2016

A kötet az Allianz Hungária Zrt. és a Közép-európai Brókerképző Alapítvány támogatásával készült.
A kötetet összeállította: Gál Róbert Iván és Király Júlia
Szakmailag ellenőrizte: Király Júlia
ISBN 978-615-5594-72-4 width=
MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
kti.krtk.hu
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Felelős kiadó: Fazekas Károly
Szerkesztette: Patkós Anna
A kötetet Kempfner Zsófia tervezte
Simonovits 70
Társadalom- és természettudományi írások
Arkhimédésztől az időskori jövedelmekig

MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
Budapest • 2016

A kötet az Allianz Hungária Zrt. és a Közép-európai Brókerképző Alapítvány támogatásával készült.
A kötetet összeállította: Gál Róbert Iván és Király Júlia
Szakmailag ellenőrizte: Király Júlia
ISBN 978-615-5594-72-4 width=
MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
kti.krtk.hu
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Felelős kiadó: Fazekas Károly
Szerkesztette: Patkós Anna
A kötetet Kempfner Zsófia tervezte
Szöveg-előkészítés és grafikai munkák: Pető Ildikó

Tartalom

Tartalom

A nyugdíjról – elméletben és gyakorlatban

Tudomány, tudománytörténet – kicsit másképpen

Válogatot t fejezetek a társadalomtudományokból

2016