hu / en

KTI KIADVÁNY

Egyéb

AZ INKUBÁTORTÓL A TŐZSDÉIG

A startupokat finanszírozó intézmények működése Kelet-Közép Európában

Karsai Judit

2023

A könyv a startupokat világszerte segítő és finanszírozó intézmények működését tekinti át. Így bemutatja az üzleti inkubátorok, akcelelrátorok, üzleti angyalok, startupstúdiók, sajáttőke-alapú közösségi finanszírozási platformok, valamint a kockázatitőke-alapok nemzetközileg jellemző működését, majd ennek a kelet-közép-európai régióban tapasztalható jellegzetességeit. Az elemzés nagyszámú konkrét példa és statisztikai adat alapján azt vizsgálja, hogy miként hat egymásra az üzleti inkubációs szakaszban elérhető értékteremtő szolgáltatásokat nyújtó, valamint a tőkeellátást biztosító intézmények tevékenysége. A könyv egyúttal arra is választ keres, hogy az említett intézmények e régióban mennyire képesek érdemi segítséget nyújtani az itt megszülető ígéretes technológiaalapú, induló vállalkozások megerősödéséhez, nemzetközi sikereihez, hogyan képesek csökkenteni a régióból induló cégek azon tudásbeli és finanszírozási hátrányát, amely a piacgazdaság megkésett kiépüléséből, a vállalkozási tudás generációs átadásának nehézségeiből s a kockázatitőke-ágazat fejletlenségéből adódik.

Kiadja a  KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 2023.

A könyv a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal – NKFIH támogatásával,
a K 128682. számú szerződés keretében valósult meg.

 

2024

70 ÉVES KÖLLŐ JÁNOS – KÖSZÖNTŐK ÉS TANULMÁNYOK

Patkós Anna és Boza István

70 ÉVES KÖLLŐ JÁNOS – KÖSZÖNTŐK ÉS TANULMÁNYOK

 

A kötetet összeállította: Boza István

Olvasószerkesztő: Patkós Anna és Boza István

Borítóterv: Ilyés Virág és Boza István

Kötetterv és nyomdai előkészítés: Boza István és Ilyés Virág

2024

KERTESI GÁBOR 70 ÉVES : Írások neki és róla

Patkós Anna - Sebes Katalin

KERTESI GÁBOR
70 ÉVES
Írások neki és róla

A kötetet összeállította és az Előszót írta: Köllő János
Olvasószerkesztő: Patkós Anna és Sebes Katalin
Borítóterv: Kempfner Zsófia
Kötetterv és nyomdai előkészítés: Kravjánszki Róbert

2021

Eszmék-történetek-elméletek – Tanulmányok Madarász Aladár tiszteletére – MA70

Havran Dániel - Klement Judit Nagy - Dániel Gergely

 width=Eszmék-történetek-elméletek
Tanulmányok Madarász Aladár tiszteletére
MA70

MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet • Budapest, 2019

A kötet a Közép-európai Brókerképző Alapítvány támogatásával készült.

A kötetet szerkesztette
Havran Dániel
Klement Judit
Nagy Dániel Gergely

Madarász Aladár 70. születésnapjának alkalmából, 2017. március 3-án pályatársai és tanítványai, kollégák és barátok konferenciát rendeztek, hogy köszöntsék az ünnepeltet. Az előadók és a hallgatóság soraiban lévők az alkalomhoz illő tisztelettel és szeretettel vettek részt az elsőrangú szakmai eseményen.

A konferencia színvonala és az előadók elkötelezettsége alapján felmerült az előadásokra épülő, tisztelgő kötet elkészítésének ötlete. Hosszú előkészületek után ebben a tanulmánykötetben köszöntik a szerzők Madarász Aladárt, hogy méltó módon viszonozzák mindazt a figyelmet, kritikus és gazdag útmutatást, mély humanitást, amelyet több tudományterület képviselői kaptak tőle az
elmúlt évtizedekben. Mindemellett a konferencia szervezői és a kötet szerkesztői bizonyosak benne, hogy a közzétett írások a tiszteletadáson túl önmagukban is gondolatébresztőnek bizonyulnak az olvasók széles köre számára.

A kötet megtalálható az MTA KRTK Könyvtárában.

 

Tartalom

Tartalom
Előszó
Kornai János: Köszöntő
Erdélyi Ágnes – Nagy Dániel Gergely: Beszélgetések Madarász Aladárral
I. Eszmék
Ludassy Mária: Hume esszéi mesterségekről, művészetekről és a tudományok szabadságáról
Halmos Károly: József pátriárka történetei
Erdélyi Ágnes: Szövegek és fordítások
Gyáni Gábor: Töprengések Quentin Skinner kapcsán
II. Történetek
Kiss Zsuzsanna: Nemzetgazdaságtan gazdatiszteknek
Klement Judit: A vállalkozó elméletben és gyakorlatban
Hild Márta: Surányi-Unger Tivadar és a német közgazdasági hagyomány
Kövér György: Bakfark Bálint és a nagy gazdasági válság, avagy a Gombosi fivérek párhuzamos életrajza
Pogány Ágnes: Kiútkeresés a világgazdasági válságból, a költségvetési politika szerepe a harmincas évek válságkezelésében
III. Elméletek
Havran Dániel: Schumpeter a tőkepiacon
Valentiny Pál: Coase-kép másképp: portré közszolgáltatásokkal
Király Júlia: Szubjektív válságtörténelem
László Géza: A nagy projektek mítosza
Nagy Dániel Gergely: A Piketty-mánián innen és túl
Madarász Aladár műveinek válogatott bibliográfiája
A kötet szerzői

2019